Familier og par
Vejen videre efter skilsmisse

Vejen videre efter skilsmisse

Folkekirkens Familiestøtte støtter forældre i at sætte fokus på tryghed, gode relationer og trivsel i hjemmet til gavn for børnene. 

Lille dreng med far i hånden

Det er vigtigt, at forældre er gode rollemodeller for deres børn, og at forældre skaber tryghed og nærhed i hjemmet.  Mors og fars interne relation er af afgørende betydning for barnets oplevelse af tryghed i hverdagen. Jo bedre mor og far har det med hinanden, jo mere tryghed og ro giver det barnet. Dette gør sig gældende, uanset om mor og far bor sammen eller er blevet skilt.

Ifølge Danmarks Statistik bliver ca. 50 % af alle par opløst, og desværre ender mange parforhold i konfliktfyldte skilsmisser til stor frustration og mistrivsel for forældre og ikke mindst for børnene.

Fornyet tryghed

For at støtte brudte familier i at komme videre og skabe fornyet tryghed og ro hos børnene, tilbyder Folkekirkens Familiestøtte et kursusforløb for skilte forældre. Forløbet varer 18 timer fordelt over ca. ½ år. Forløbet tager udgangspunkt i evidensbaseret forskning på området og fokuserer på tre tematikker: Forælderens egen proces i skilsmissen, samarbejdet med den anden forælder og børns reaktioner og behov i en skilsmisse. Derudover sættes der fokus på det at ændre uhensigtsmæssige vaner og yde støtte til at integrere nye og bedre vaner i hverdagen såsom bedre kommunikation med ekspartneren for børnenes skyld.

Undervisningen udbydes af certificerede KIFF ledere og tilrettelægges med oplæg, video og rollespil mellem underviserne.

 

Lene Frølund

Lene Frølund Rasmussen

Anne Marie Nedergaard

Anne Marie Nedergaard

Forløbet tager udgangspunkt i det evidensbaserede kursusforløb KIFF, og der er indlagt to opfølgninger i forløbet. Forældre er velkomne alene eller sammen med den anden forælder. Der deles ikke personlige informationer med andre deltagere på holdet. 

Forløbet er gratis for deltagerne.

Fakta

Vejen videre efter skilsmisse (KIFF)

Kursus i Fortsat Forældresamarbejde


Målgruppe: Skilte forældre med hjemmeboende børn
Provsti: Herning Nordre, Herning Søndre og Vesthimmerlands 
Kontaktpersoner: Lene Frølund Rasmussen, 23 82 78 73,  lfr@km.dk
Anne Marie Nedergaard, 40 11 96 80, amne@km.dk 
For yderligere information: www.folkekirkensfamiliestotte.dk