Familier og par
Samtalegrupper for mænd med fødselsdepression

Samtalegrupper for mænd med fødselsdepression

Folkekirkens Familiestøtte har gennem mødre i deres barselscaféer stødt på behovet for hjælp til mænd med fødselsdepression.

Mand skjuler hænder i ansigt

Sundhedsplejere i flere kommuner i Viborg Stift bekræfter det samme behov. En præst har begravet to mænd, der ikke kunne magte at blive far og stifte familie. Psykolog og mandeforsker Svend Aage Madsen anslår, at der i Danmark er 4.500-5.000 mænd om året, der rammes af en fødselsdepression. I mange år har vi vidst, at kvinder kan få psykiske reaktioner på at blive mor, mens der først de seneste år er blevet sat fokus på mænd, der rammes af fødselsdepressioner.

I tidligere generationer så faderen først barnet, efter at det var født og gjort i stand. Den moderne mand ønsker i langt højere grad at være nærværende og deltagende i barnets liv helt fra begyndelsen og på lige fod med moderen. Han deltager i fødslen, tager orlov i kortere eller længere tid og deltager måske i fædrecafé eller legestue, hvis det tilbydes lokalt. Den moderne far mangler samtidig ofte rollemodeller og skal derfor selv navigere mellem ønsker og forventninger fra partner, sig selv og et samfund med en faderrolle under voldsomme forandringer.

Dorte Terp Møller

Dorte Terp Møller

Steen H.   Andreassen

Steen H. Andreassen

Vi ønsker at samle ca. otte mænd, der mødes otte gange á to timer. Her skaber vi et fortroligt samtale- og refleksionsrum, hvor vi kan dele tanker og erfaringer om udfordringerne ved at blive far. Det kan dreje sig om:

  • Angst for ikke at slå til, ikke at kunne knytte sig til barnet og ikke at finde sig til rette i faderrollen
  • Stress og forventningspres
  • Aktivering af problematiske relationer til egne forældre og smertefulde følelser fra konflikter og svigt
  • Håndtering af magtesløshed, vrede, skyldfølelse, ansvarsløshed, behovet for at være alene m.v.
Fakta

Samtalegruppe for mænd med fødselsdepression

Målgruppe: Mænd fra hele stiftet, der ikke altid finder det lige let at blive far
Kontaktperson: Dorthe Terp Møller                                          
Telefon: 61 30 78 05

E-mail: dortheterp@protonmail.dk

Kontaktperson: Steen H. Andreassen

Telefon: 60 80 47 95
E-mail: stean@km.dk