Familier og par
Samskabelse Kirke og kommune samarbejder

Samskabelse - kirke og kommune samarbejder

Kirkerne i Ikast-Brande kommune har i 2017 til udgangen af 2020 indgået et samarbejde med kommunen (Familiehuset) om at skabe øget trivsel for grupper af børn og familier i kommunen, der har behov for støtte. Flere af familierne er fattige på netværk, relationer og oplevelser, og hensigten er at bringe mennesker sammen ad nye veje.

Madlavning udenfor

I projektet-perioden er jeg ansat på halv tid til at varetage opgaven og aflønnes af både provsti og kommune. Forskellige aktiviteter til målgruppen er udviklet og afprøvet, og inddragelse af frivillige er en væsentlig faktor.

Lige nu består stillingen af følgende opgaver:

  • Harrild Hede Projektet – et skovkursus
  • Åbent Familieteam
  • Sorggrupper – børn/ unge
  • PREP-parkursus
  • Individuelle samtaler og par samtaler
  • Etablering og koordinering af Familievenner
  • Konfirmationshjælp
  • Kontakt til Netværk og frivillige

Harrild Hede Projektet – også kaldet ”Skovkursus på Harrild Hede” - er den aktivitet i projektet, som har været i gang i længst tid, og som flest familier har deltaget i. Projektet er særligt, fordi det er skabt i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Familiehuset og Kirken. Vi mødes én torsdag om måneden på Naturcenter Harrild Hede fra kl. 16-19, og tilbuddet indgår som et supplement til Familiehusets øvrige kontakt og samtaleforløb med familierne.

Ud i naturen

Formålet er at give udfordrede familier fælles oplevelser sammen i naturen. Mange af de konflikter, som udspiller sig i hjemmene, fremtræder ofte anderledes, når familien sammen kommer ud i naturen. Nye kompetencer kan komme til udtryk - f.eks. kan den aktive dreng konstruktivt udfolde sig, og det usikre og lidt trykkede menneske (barn eller voksen) gives mulighed for at overvinde usikkerhed i trygge rammer og med venlige mennesker omkring sig.

Naturcentrets medarbejdere har de faglige kompetencer som naturvejledere og sørger hver gang for dagens aktivitet på centrets naturområde. Økonomien er på plads, idet aktiviteterne kan afholdes inden for den rammeaftale Ikast-Brande Kommune har med Statsskovvæsenet.

Hver gang stiller Familiehuset to medarbejdere til rådighed, som sikrer kontakten med familierne, som er i målgruppen. Kirkens opgave er at sørge for det praktiske i forhold til madlavningen og have aftensmaden klar. Jeg handler ind til middagen, og sammen med en god frivilliggruppe har jeg ansvaret for maden over bål, snobrød m.m., og vi indgår også i aktiviteterne på lige fod med familierne, hvis der er tid til det. Derudover sørger jeg for transport til de familier, der ikke selv har transportmulighed til stedet. Tilbuddet gør, at der på tværs af kirken, kommunen og de frivillige skabes nye rum for fællesskaber og støtte til børn og familier.

Åbent familieteam

Når familierne stopper i Harrild Hede projektet, er der ud fra skovkurset opstået et fællesskab, som hedder Åbent Familieteam. I Åbent Familieteam er Familiehuset ikke længere involveret, og tilbuddet skabes derfor af familierne selv med støtte fra frivillige og mig. Vi oplever, at når betydningsfulde relationer skabes, ensomhed mindskes, hænder og hjerter mødes i et frit rum, så gør det noget rigtig godt for os alle.

Birthe Møberg

Birthe Møberg

Diakonipræsten, Birthe Møberg udtaler: Samarbejdet på tværs har åbnet nye veje for kirken til at fastholde og pege hen på, at ethvert menneske har værdi og er skabt til fællesskab. Dertil er det inspirerende at opleve, at vi sammen når længere ud, end vi kunne hver for sig.

Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er vældig meningsfyldt for de mange frivillige. Indbyrdes oplever vi i høj grad, at vi har brug for hinanden for at opgaverne lykkes, og i mødet med børnene, de unge og familierne oplever vi, at fællesskab og gensidig tillid gør noget rigtig godt imellem os. Alle vokser af det!

Diakoniens ønske om, at mennesker mødes med respekt, ligeværdighed og omsorg, giver måske ikke et resultat, der nu og her kan måles i en statistik, men når mennesker værdsætter andre og selv føler sig værdsat, så oplever vi, at det sætter spor i dagligdagen og giver mod på fremtiden. Når betydningsfulde relationer skabes, ensomhed mindskes, hænder og hjerter mødes – så kan det kun være godt for os alle.

Fakta

Samskabelse - Kirke-kommune-samarbejde

Målgruppe: Udfordrede børn, unge og familier

Kirke: Alle kirker i Ikast-Brande Kommune

Provsti: Ikast-Brande

Kontaktperson: Sogne- og diakonipræst Birthe Møberg, Ikast

Telefon: 23 34 27 90