Familier og par
Livsfortælling

Livsfortælling

Meningen med Livsfortællinger er, at deltagerne kan mødes og fortælle om deres liv på godt og ondt - i et forum, der bygger på tillid, fortrolighed og ærlighed. Man indgår en aftale om, at det, der bliver sagt under gruppesnakken, ikke kommer videre end til de andre deltagere.

Det er IKKE en sorggruppe!

Emnerne kan favne vidt.

Første gang: Vi begyndte med velkomst, hvor jeg præsenterede mig selv, fortalte om hele idéen og rammerne. Derefter lyttede vi til et stykke instrumental musik for at ”lande” og få tid til at tænke (nu havde de jo fået dagens emne). Vi begynder hver gang med at lytte til musik.

Hver gang får deltagerne næste

 1. Præsentationsrunde – fortæl kort (f.eks. 5 min.) om:   
  Hvorfor er man kommet? Hvad har man forestillet sig om Livs-
  fortælling? Er der noget, vi skal tage hensyn til (diabetes, ryger)?
  Emne: Barndom/hjem/familie/skolegang. Den, der har lyst, begynder. Nogen siger lidt, andre meget, ca. 10 min. pr. person.
  ”Tak til ’Peter’. Hvem har lyst til at fortsætte?”
  Når alle har været på, kan man spørge lidt ind til hinandens historier.
 2. Ungdom/uddannelse/kærlighed (her udleverer jeg arkene med spørgsmål til ”Erindringer”*)
 3. Stifte familie / arbejde / flytte rundt 
 4. Mad / jul
 5. Medbring et foto/en ting, som har en speciel betydning for dig
 6. Fortæl om tre personer, som har haft betydning i dit liv /opsamling

* Erindringsark er nogle spørgsmål, som kan åbne op for erindringer, enten når man vil skrive erindringer eller blot til samtalen.

Kirsten Vindum

Kirsten Vindum

Praktiske oplysninger

 • Seks fredag formiddage kl. 10-12 (med kort pause midtvejs)
 • Der serveres kaffe/the og småkager/frugt
 • Der vil være et max deltagerantal på seks personer
 • Det er  gratis at deltage
 • Der er rigeligt af servietter (og ikke tudeservietter/Kleenex)
Fakta

Livsfortælling

Målgruppe: Voksne kvinder og mænd, som har lyst til at dele livsfortælling med andre 
Sogne: Lemvig og Heldum sogne
Provsti: Lemvig
Kontaktperson: Sognemedhjælper Kirsten Vindum
Telefon: 23 45 94 92
E-mail: smh@lemvigkirkerne.dk