Familier og par
Kirkens korshærs familiearbejde

Kirkens Korshærs familiearbejde

Familiearbejdet i Herning og Holstebro henvender sig til familier, der ofte er præget af mange svigt i livet, mobning, 
ensomhed, dårlig økonomi, misbrug, psykisk sårbarhed og forskellige former for diagnoser. 

Ensom pige med hovedet skjult

Særligt har familierne typisk et meget spinkelt netværk og svært ved at indgå i sociale sammenhænge. Der er som udgangspunkt ikke faste kriterier for at deltage i aktiviteterne, men nogle af aktiviteterne henvender sig til bestemte aldersgrupper.

Øge livskvaliteten

Overordnet set er målet med arbejdet i Herning og Holstebro at øge livskvaliteten og livsdueligheden hos brugerne, så de føler sig rustet til at forholde sig kritisk til deres egen livssituation og søge forandring. Personalet arbejder på at udvikle selvværd blandt brugerne ved at give dem redskaber til at klare de livsudfordringer, de møder i kraft af deres problematiske barndom og ungdom. Samtidig søger de at understøtte de unges og mødrenes identitetsudvikling og derved give dem styrke til at forholde sig til deres livssituation og bryde med den sociale arv. Det er ydermere målet, at familiearbejdet skal være et sted, hvor brugerne kan komme for at få luft, gode oplevelser og fællesskaber uden at skulle præstere fra gang til gang.

Gør det bedste du kan

Familierne støttes på forskellige måder. Det kan være gennem rådgivning og hjælp til praktiske ting som at læse og forstå deres post i e-boks, tage med til møder i kommunen og lignende. Personalet arbejder ud fra KRAP1, som kan bruges til at støtte brugerne i at validere deres ressourcer og bruge dem. Tilgangen er, at alle som udgangspunkt gør det bedste, de kan nu og her. Derudover arbejder personalet med beskyttende faktorer og risikofaktorer, som kan bruges til at forholde sig til, hvilke muligheder en bruger har både i forhold til brugeren som person og i forhold til brugerens situation. Det er vigtigt, at brugerne føler sig trygge i relationen. Personalet har været der både på tidspunkter i livet, hvor det har været rigtig hårdt, men også på tidspunkter, hvor det har været godt.

Fakta

Kirkens Korshærs familiearbejde i Herning og Holstebro

Kontaktperson i Herning: Annette Stær
Telefon: 25 53  45 52
E-mail: a.staer@kirkenskorshaer.dk

Kontaktperson i Holstebro: Lone Merrild Rasmussen
Telefon: 23 67 58 01

 

I familiearbejdet i Herning har vi i øjeblikket følgende aktiviteter: 
Familieaften: En gang månedligt fra 15.30 -18.00 med fællesspisning og 
aktiviteter for familierne. 
Mødregruppe: Hver anden tirsdag fra 10.00 – 12.00, hvor der bliver talt om 
emner som mad, søvn, børnenes behov m.m. 
Klub: Hver anden onsdag fra kl. 16.00 – 19.00 for børn/unge mellem 10 - 16 år. Der laves forskellige aktiviteter (brætspil, gameraften, klatring m.m.) samt fællesspisning. 
Temaeftermiddag: Fire gange om året med en konsulent udefra, der tager forskellige emner op om forældrerollen og hvilke problematikker, der kan opleves ved denne. 
Angstgrupper: Et angsthåndteringsprogram for forældre og børn, der forløber over 10 gange. 
Lejre og udflugter
 

Familiearbejdet i Holstebro er nystartet og har i øjeblikket følgende aktiviteter: 
Familieaften: Ca. 20 gange om året fra 15.45 – 18.30. Afholdes i Holstebro, Vinderup og Ulfborg. 
Mødregruppe:  Hver anden mandag  kl. 10.00 - 12.00. 
TEMA-eftermiddage: 2-4 gange årligt med ekstern familiekonsulent.
Åben rådgivning: Hver torsdag fra 13.00 – 15.00.
Lejre og udflugter

Fakta

Kirkens Korshærs familiearbejde i Herning og Holstebro

Kontaktperson i Herning: Annette Stær
Telefon: 25 53  45 52
E-mail: a.staer@kirkenskorshaer.dk

Kontaktperson i Holstebro: Lone Merrild Rasmussen
Telefon: 23 67 58 01
E-mail: l.rasmussen@kirkenskorshaer.dk