Familier og par
Kirken til byfest

Kirken til byfest

Ørre-Sinding kirker har gennem en årrække samlet ind til Dooni-Dooni, en mindre dansk-norsk organisation, der bl.a. har det formål at bygge skoler i det vestafrikanske land Mali.

Menneskebordfodbold til byfest

Som en del af dette indsamlingsprojekt har jeg som kirke- og kulturmedarbejder en særlig opgave i at formidle organisationens arbejde til børnene i vores lokale skole. Dette arbejde blev søsat i forsommeren 2016, hvor jeg under den lokale byfest i Sinding-Ørre, Æ Sinding Daw’, fik lov til sammen med skolens lærere at planlægge og gennemføre et to-dages undervisningsforløb for hele skolen med afsæt i Dooni Doonis arbejde i Mali.

Undervisningens indhold i de to dage bød bl.a. på inddragende ”foredrag” af organisationens egne folk, som fortalte om deres oplevelser i Mali, kreative aktiviteter; smykker og legetøj af genbrugsmaterialer efter afrikansk inspiration samt fortælling af eventyr fra Mali.

De ældste elever arbejdede med entreprenørskab og udviklede selv måder at informere om og indsamle penge til Dooni Dooni. Her blev der lavet info-foldere og plancher, t-shirts og nips til at sælge. Eleverne lavede selv en bod til byfesten, hvor de forskellige ting blev udstillet og solgt.

Skabe opmærksomhed

Vi havde også en ide til en samlende event, der skulle være en del af byfestens aftenprogram. Formålet var, at det skulle skabe opmærksomhed omkring projektet, og at det skulle være sjovt for børn og voksne.

Det udviklede sig til ”Menneskebordfodboldkamp” mellem skolen og kirken. En gruppe af de ældste elever byggede sammen med et par menighedsrådsmedlemmer en menneskebordfodboldbane, og der blev stillet hold både hos eleverne og hos kirkens ansatte og menighedsråd.

Sådan bygges en menneskebordfodboldbane: Banen består af paller på højkant sat sammen med lægter på langs. På tværs af banen placeres ligeledes lægter, og inden de skrues fast på selve banen, sættes to stk. plastikrør med påklistrede havehandsker på de tværgående lægter. Disse rør er spillernes håndtag og skal derfor kunne ”bevæge sig” fra side til side som på et bordfodboldspil.

Hanne Lynderup Madsen

Hanne Lynderup Madsen

Bannere

En anden gruppe elever havde lavet fine bannere, som hang på banens lange sider som udsmykning.

Som en ekstra sjov detalje (udviklet af eleverne) kunne man som publikum købe fyldte vandballoner og kaste dem efter spillerne på banen. Overskuddet gik naturligvis til projektet.

Mange børn ønskede at stille op til kamp, og skolelederen havde sagt ja til at kommentere kampen via en megafon, hvilket gav ekstra opmærksomhed.

I år (2019) vil vi for fjerde år i træk stille op til kamp, og børnene vil gerne hjælpe med at bygge banen og stille et hold.

Fakta

Kirken til byfest

Målgruppe: Ca. 5.-6.klasse (og resten af byen)

Kirke/sogn: Ørre-Sinding kirker

Provsti: Herning Nordre

Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder Hanne Lynderup Madsen

Telefon: 21 29 70 60

E-mail: hannelynderupmadsen@gmail.com