Familier og par
Julehjælpen

Julehjælpen

Julekugle på træ

Af tidligere korshærspræst Søren Nielsen

I kraft af mit arbejde som sognepræst ved Holstebro Kirke og som korshærspræst i Kirkens Korshær i Holstebro har jeg gennem årene oplevet, at selv i det danske velfærdssamfund mangler mange familier økonomiske muligheder for at kunne gøre noget særligt ud af julens højtid – den højtid, der betyder så meget for de fleste af os i Danmark.

I Kirkens Korshær oplever vi, at især enlige med børn kan have det meget svært. Det gælder også mennesker, der kan være ramt af sygdom fysisk eller psykisk eller ledighed eller andre ulykkelige og tit uoverskuelige forhold i tilværelsen.

På den baggrund har jeg som præst i Kirkens Korshær siden 2005 forsøgt at yde udsatte og nødlidende mennesker julehjælp i form af et eller flere gavekort på beløb, der forholder sig til husstandens størrelse.  Gavekortene er i dag typisk fra Holstebro Handelstandsforening, idet Julehjælpen støttes af Handelstandsforeningens medlemmer, og det har desuden den fordel, at gavekortene kan anvendes i forretninger i næsten alle dele af kommunen.

Julehjælpen har været med til at redde julen for mange i Holstebro Kommune. De fleste familier, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler julehjælp til, er indstillet gennem kommunens sagsbehandlere, hjemmevejledere eller af kommunens medarbejdere, som kender de økonomiske og personlige forhold i familierne. Uddelingen dækker hele Holstebro Kommune.

Al den julehjælp, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler, bliver stillet til rådighed i form af gaver, som typisk er små eller store beløb skænket af privatpersoner, foreninger, kirker eller firmaer i kommunen. Der er tale om økonomiske bidrag, som vi modtager med stor taknemmelighed og formidler videre med stor glæde, og som vi oplever bringer lykke og lidt mod på livet i den juletid, der kan være så svær en tid at komme igennem for familier eller enlige, der kender til fattigdom.

Fakta

Julehjælpen

Målgruppe: Familier og enlige, der kender til fattigdom
Sogne: Sogne i Holstebro Kommune
Provsti: Holstebro
Kontaktperson:  Afdelingsleder af Kirkens Korshærs familiearbejde Lone Merrild Rasmussen
Telefon: 23 67 58 01
E-mail: l.rasmussen@kirkenskorshaer.dk