Familier og par
Forældreven

Forældreven - tilbud om støtte til hjemmet

Forældre er afgørende for børns trivsel og udvikling, og mange forældre er usikre på deres forældrerolle og ansvar i dagligdagens velkendte udfordringer som børnefamilie.

Samtale over en kop kaffe

Folkekirkens Familiestøtte er sat i verden for at give forældre støtte til at skabe de bedst mulige betingelser for tryghed og trivsel til gavn for børnene, og derfor yder vi støtte i hjemmet.

I indsatsen har vi fokus på det, som forældrene selv ønsker støtte til. Vi har ikke faste skabeloner eller støtteindsatser, men tilpasser os så vidt muligt forældrenes behov.  Det kan være støtte til roligere og mere harmonisk spisning ved aftensbordet, støtte til at stå fast på regler og rammer i hjemmet, hvordan man kan håndtere søskendekonflikter eller andre udfordringer, som findes i alle børnefamilier.

Sætter mål

Sammen med familien sætter vi som koordinatorer et mål for indsatsen og vurderer sammen med familien, hvad der skal til for at skabe de forandringer, de måtte ønske sig. Derpå laver vi et match mellem familien og en godkendt frivillig, som kommer og bistår familien i den aftalte proces. De frivillige kaldes en forældreven, fordi det er forældrene, de støtter og giver redskaber til glæde og gavn for hele familien. Forældrevennen kommer ikke som fagperson men som et medmenneske, der er god til at lytte, bakke op om de forandringer, forældrene måtte ønske sig, og som er god at sparre med.

Lene Frølund

Lene Frølund Rasmussen

Anne Marie Nedergaard

Anne Marie Nedergaard

Tæt dialog

Indsatsen foregår i hjemmet og i familiens dagligdag. Som koordinatorer følger vi kontinuerligt op på indsatsen ved at være i tæt dialog med såvel forældre som forældrevennen, således at vi sikrer os, at indsatsen går i den rigtige retning.

Fakta

Forældreven—tilbud om støtte i hjemmet 

Målgruppe: Børnefamilier
Provstier: Herning Nordre & Herning Søndre 
Kontaktperson: Lene Frølund Rasmussen

Telefon: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk                                                        

Provsti: Vesthimmerland

Kontaktperson: Anne Marie Nedergaard                                                     Telefon: 40 11 96 80
E-mail: amne@km.dk