Familier og par
Folkekirkens feriehjælp

Folkekirkens feriehjælp

Gennem Samvirkende Menighedsplejer har Aars Sogn holdt ferie for vanskeligt stillede børnefamilier i Jesperhus de sidste tre år.

Hugo show i Jesperhus

De første to år havde vi tre familier med, og sidste år havde vi seks med. I de år har der været danske, syriske, congolesiske, somaliske og nepalesiske familier med.

For at finde familierne har vi brugt ansøgningsskemaerne til julehjælp. Det første år opsøgte vi familierne for at høre, om de var interesserede i at komme på en uges ferie. Ved at tale med familierne i eget hjem blev der en god kontakt. De sidste to år har vi haft en rubrik på ansøgningsskemaet til julehjælp, hvor de kunne skrive, om de var interesserede i at komme på ferie. Derefter blev de kontaktet. Sidste år havde vi familier ikke bare fra Aars, men også fra andre sogne i provstiet.

Ferieopholdene finansieres af Feriefonden, og det er i Aars udelukkende familier på integrationsydelse eller kontakthjælp, der har fået bevilget et ferieophold. Vi har endvidere prioriteret, at familierne skal bestå af mindst to børn i alderen 0-18 år for at kunne deltage.

For at blive del af Folkekirkens Feriehjælp har vi betalt 3.000 kr. til Samvirkende Menighedsplejer de to første år (for tre familier og en frivillig) og sidste år 7.000 kr. (for seks familier og to frivillige). Samvirkende Menighedsplejer orienterer os hvert år om Feriefondens kriterier, behandler ansøgningerne og står til rådighed omkring formaliteter, der skal være i orden i forhold til Feriefonden, kommunen m.v.

Vi har valgt at være to kontaktpersoner, der tager med til Jesperhus. Med tre deltagende familier betalte menighedsrådet kost og indgangskort til Jesperhus for den ene kontaktperson, mens menighedsrådet har betalt for begge kontaktpersoners deltagelse med seks familiers deltagelse.

Før ferien bliver familierne inviteret til en sammenkomst i Kirkecentret, hvor vi orienterer dem om Jesperhus og viser lysbilleder derfra. Vi hjælper med at gå ind på skat.dk for at se indkomsten. Derefter hjælper vi med at udfylde ansøgningsskemaerne til Samvirkende Menighedsplejer. Der informeres om de praktiske ting, såsom tøj, medicin og indkøbsmuligheder. Når vi har fået svar på, om de er optaget på ferien, kører vi hjem til familierne, fortæller den gode nyhed og opsummerer nogle af de praktiske ting.

Ferien indebærer et ophold i en uge i en hytte med plads til seks personer, kørselsgodtgørelse og kostpenge til hver dag.

Den første aften spiser vi sammen, hvor vi har lavet maden hjemmefra. Vi har købt en startpakke, så de har morgenmad og salt, mel, sukker , køkkenrulle, toiletpapir og lignende til de første dage.

Hver morgen går vi en runde til alle familierne og spørger om, hvordan dagen i går er gået, og hvilke planer vi har for dagen.

En af dagene er vi på udflugt, har madpakker med og ser på naturen. Vi samler skaller og sten, der senere på ugen bruges til at male på. Desuden går vi også en tur i området og samler blomster og blade og lignende. I ugens løb spiser vi sammen, hvor alle medbringer mad. En af aftenerne ser vi Piratshow, hvor der er skuespil og spisning. Et af de andre sogne samler os en aften til fællessang og hygge.

Vi lægger program for hver dag. Nogen vil selv gå på opdagelse i Jesperhus blomsterpark, hvor der er talrige aktiviteter, og nogle kører en tur på Mors. De, der gerne vil have os med, tager vi med til forskellige aktiviteter i blomsterparken. Der er et stort badeland, som er attraktivt. Enkelte familier vil gerne lære nogle få svømmetag, og det forsøger vi at lære dem.

Vi har haft besøg af vores præster og Samvirkende Menighedsplejer i ugens løb.

Den sidste aften spiser vi pizza og laver evalueringsskemaer. Alle familierne har været glade og tilfredse med ferien.

Anne Marie Skovbøl og Kirsten Boel

Anne Marie Skovbøl og Kirsten Boel

Ca. en måned efter samler vi alle familierne, også fra de foregående år, og går en tur til FDF-lejren, hvor der er bålplads. Vi bager pandekager over bål og får kaffe, kage og saftevand. Både børn og voksne hygger sig med det.

Fakta

Folkekirkens Feriehjælp - Ferie i Jesperhus Feriepark

Målgruppe: Familier med børn fra 0-18 år
Sogn: Aars
Provsti: Vesthimmerland
Kontaktpersoner:

Anne Marie Skovbøll, 21 84 50 31, pouljensen-poul@hotmail.com

Kirsten Boel, 50 74 47 78, marieboel45@gmail.com