Familier og par
Counsil Center - bofællesskab

Counsil center - bofællesskab

Council Center er et bofællesskab med 12 lejligheder og et værelse. Stedet drives som en selvejende institution, hvor der, jf. Serviceloven § 85, kan tilbydes socialpædagogisk støtte til beboerne.

Exteriør af Counsil Center

Council Center er primært et sted for mennesker, der ønsker et længerevarende ophold, og det bliver ofte et varigt bosted. Beboerne kan bo på Council Center, så længe det er det bedste sted for dem.

Den enkelte beboer lejer sin egen lejlighed og kan få boligstøtte som i en hvilken som helst anden boform.

Der er ansat et lederpar med stor pædagogisk- og ledererfaring på 30 timer samt en medarbejder på 20 timer, ligeledes med stor pædagogisk erfaring.

Der er en del frivillige fra sognet tilknyttet Council Center.

Målgruppe

 1. Mennesker som kan tænke sig at bo og leve i et fællesskab med andre.
 2. Mennesker som har sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer, og som har et spinkelt eller intet netværk.
 3. Mennesker som har særlige behov af almenmenneskelig art og har brug for f.eks.:
 • Hjælp, støtte og vejledning
 • Daglig struktur
 • At få nyt livsmod
 • Menneskelig omsorg og individuel støtte på grund af en livskrise eller andre vanskelige situationer
Counsil Center indefra

Værdigrundlag

Council Center arbejder i dagligdagen ud fra et kristent menneskesyn med ligeværdighed for alle og med en pædagogisk anerkendende tilgang, hvor den enkelte mødes med individuelle krav.

Der lægges vægt på det gode fællesskab og samvær:

 • Hvor man oplever at blive mødt med åbenhed og tillid
 • Hvor man kan deltage ud fra egne ressourcer og ikke ud fra andres forventninger
 • Hvor glæden og den menneskelige "varme" ikke er betinget af, at man gør sig fortjent til den
 • Hvor man hver dag bliver mødt, dér hvor man er, og efterhånden får mere lyst til at være med i fællesskabet.
Fakta

Council Center, Skråningen 8, 7480 Vildbjerg

Council Center, Skråningen 8, 7480 Vildbjerg
Sogn:  Nøvling 
Provsti: Herning Nordre
Kontaktpersoner: Johs. Jørgensen og Anna Nees 
Telefon: 28 69 73 59 / 27 44 00 74
E-mail: post@ccenter.dk
www.ccenter.dk