Familier og par
Code of care

Code of care Vesthimmerland vil øge arbejdsstyrken

Og kirken er selvfølgelig også inviteret med.

En række virksomhedsledere deltog i ”Kick Off” for Code of Care Vesthimmerland1 , hvor der med afsæt i inspirerende og informative indlæg fra borgmester Per B. Lauersen, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard samt stifter af Code of Care Peter Nørgaard blev arbejdet intenst med skabelsen af vision og handlingsplan for Code of Care Vesthimmerland.

”Inspirerende, motiverende, innovativt samt flyttende” er nogle af de evaluerende ord, de deltagende virksomhedsledere har brugt til at beskrive opstarten.

Fælles tankesæt

Der var blandt de fremmødte et stort engagement og ønske om at være med til at skabe småjobs til mennesker med udfordringer i livet, samt at arbejde med et fælles tankesæt for inklusion på arbejdsmarkedet.

At Lone Primdahl, sognepræst i Aars var inviteret med, giver af flere grunde rigtig god mening. Værdisættet bag Code of Care og kommunens ambition om at give mennesker en meningsfuld hverdag i fællesskab med andre, passer som fod i hose til kirkens sociale arbejde.

Naturligt at involvere præsten

Præster kan fint fungere som bindeled imellem borgere og arbejdsmarked, og hvor der er brug for en samtalepartner for mennesker, der kommer i krise, og derfor har svært ved at fastholde forbindelsen til arbejdsmarkedet, er det naturligt at involvere præsten.

Fakta

Code of care

Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for virksomhedernes sociale ansvar. Code of Care arbejder på, at flere mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser.

Lone Primdahl Dolmer

Fakta

Code of Care Vesthimmerland vil øge arbejdsstyrken

Målgruppe: Par med hjemmeboende børn
Provsti: Vesthimmerland
Kontaktperson: Sognepræst Lone Primdahl Dolmer
Telefon: 30 68 07 89
E-mail: lpd@km.dk