Børn
Skole-kirke-samarbejde

Skole-kirke-samarbejde

I Gjellerup Sogn har vi en lang tradition for et godt skole-kirke-samarbejde. Det er vi stolte af og meget glade for at være en del af.

Vi er et sogn med næsten 9000 indbyggere. I vores sogn er der to folkeskoler og en friskole, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Vi har et skole-kirke-udvalg, som består af en lærer fra hver skole, to menighedsrådsmedlemmer, kirkens tre præster og kirke- og kulturmedarbejderen. Vi mødes to gange om året, hvor vi evaluerer de ting, vi har samarbejdet om siden sidst, og hvor vi gensidigt inspirerer hinanden mht. nye tiltag og gode idéer.

Tilbud til alle årgange

Hvert forår ”udgiver” vi en skole-kirke-folder med tilbud til alle årgange for det kommende skoleår. Lærerne henvender sig til os, og vi laver en aftale. Mulighederne ser ud som følger:

  • 0. årgang: ”Den 3. fest” – et forløb om pinsen
  • 1. og 2. årgang: ”Gjellerup Kirke – et helt anderledes hus”. Hvorfor ser kirken ud som den gør? Hvad bruger vi den til? Vi lærer kirken bedre at kende
  • 3. årgang: Minikonfirmandforløb
  • 4. årgang: Påskesang – arrangeres for alle kommunens 4. klasser af Herning Kirke
  • 4. og 5. klasse: ”Mord i kirken” – påskedetektiverne. Om påskens fortællinger
  • 5. årgang: ”Vi rejser op til Jerusalem” – provstiprojekt hvert år i maj måned
  • 5. og 6. årgang: ”Tanker om livet og døden”. Vi har besøg af en bedemand, der fortæller om sit arbejde. Præsten fortæller om sit arbejde i forbindelse med bisættelser og begravelser. Vi går en tur på kirkegården
  • 7. årgang: Konfirmationsforberedelse
  • 7.-9. årgang: Et fælles foredrag. F.eks. ”Jesus goes to Hollywood” med Sune Hansen eller ”Tak for udfordringen” med Gert Rune.

”Har I gode idéer, så tøv ikke med at kontakte os”, skriver vi også. Vi strækker os langt for at imødekomme ønskerne fra skolerne.

Der ud over får vi besøg af næsten 500 af eleverne til en årlig omgang ”Syng dansk dag” i uge 44 i forbindelse med ”Spil Dansk ugen”. Der synges danske sange og salmer, så taget er ved at lette på vores 879 år gamle kirke!

Vi holder julegudstjeneste for alle årgange den sidste dag før juleferien. Her opføres krybbespil, og frivillige musikhold synger.

 

Karen Krøjgaard

Karen Krøjgaard

Kommende udfordring

Der venter os alle en ny og spændende udfordring i nærmeste fremtid, da sognets to folkeskoler fra januar 2020 flytter sammen på en helt nybygget skole. Det kommer til at betyde ændringer for den praksis, vi har i dag, men det er vi allerede ved at kigge på!

Vi opfordrer samtidig skolerne til at holde øje med de mange flotte tilbud, der er fra Skoletjenesten i Viborg Stift.

Fakta

Skole-kirke-samarbejde

Målgruppe: Skoleelever fra 0. – 9. årgang
Kirke: Gjellerup Kirke
Provsti: Herning Søndre 
Kontaktperson: Karen Krøjgaard
Telefon: 61 22 39 06
E-mail: kakr@km.dk