Børn
Singing superkids

Singing superkids

Torsdag eftermiddag er der fuldt af sang og liv i Baunekirken. Børnene kommer cyklende fra skole og glæder sig til at få en bolle, frugt og lidt saft rundt om det store bord i kirkens køkken, inden stemmerne skal bruges.

Singing Superkids

Stemningen er fantastisk, når børnene vælter ind og begynder at fortælle om deres dag, deres fjollerier og hemmeligheder. De føler sig hjemme i kirken. Det mærker man hurtigt. Alle 12 børn er nu ankommet. Nogle gange er der en, der har taget en klassekammerat med. De er måske blevet nysgerrige på, hvad Singing Superkids er for noget. Klokken er 15.30, og børnene sætter sig klar på de stole, der på forhånd er stillet frem i en halvcirkel i det store lokale ved siden af køkkenet. Det kan være svært at sidde stille igen efter en skoledag, men opvarmningen med hop og udstræk, skøre lyde og små sange tuner os ind på, at vi nu skal til at synge. Planen for hvad vi skal gennemgå hænger fremme: Opvarmning, to sange, aktivitet, 1-2 sange mere og afslutningssang. Børnene finder tryghed i det genkendelige. Vi lærer af og til en ny sang, som vi synger de næste 5-7 uger. De fleste sange laver vi fagter til. Det kan være en udfordring, at de mindste i koret ikke kan læse endnu, men fagterne hjælper dem til at huske teksten, og så er det sjovt at lave fagter.

Et break

Nogle gange er der solist på et par vers. Fordelen ved det er, at børnene bliver trænet i at stå frem for andre, det giver selvtillid, og derudover kan resten af koret nøjes med at lære lidt færre vers. Sangrepertoiret er vekslende. Vi synger små børnesange, sange fra LMBU (LM Børn og Unge), Gospel-kids (IM-musik og DFS), BUO (Børn og Unge Oase), en gang i mellem en salme m.v. For det meste lærer vi kun én ny sang ad gangen. De andre 3-4 sange, vi gennemgår, har vi sunget før. Aktiviteten kan være human-vendespil med rytmer eller lyde, sangleg, rytmeleg, stopdans osv. Det er rart at få et break og komme op og røre sig. Vi synger at par sange mere, inden vi rydder op og synger farvel. Børnene får et stykke slik at gå hjem på (det er meget vigtigt!).

Fællesskab og godt humør

I Singing Superkids vægter vi fællesskab, godt humør og sang meget højt. Det er vigtigt, at vi har det godt sammen, når vi mødes. En gang om året tager de, der har lyst, med på 
Gospel Kids festival. Det bringer os endnu tættere sammen og giver os en god fællesoplevelse, hvor vi lærer nye sange sammen, sover sammen, spiser sammen og hygger os sammen.

 

Eva Søndergård Krægpøth

Vi holder ”koncert” ca. en gang om måneden i Baunekirken. Vi synger til Rod i kirken (børnegudstjenester), og til de fleste højtider: fastelavn, palmesøndag, 2. pinsedag, BUSK gudstjeneste, 1. søndag i advent og julegudstjeneste. Vi er også en gang i mellem ude på bofællesskaber og synge for udviklingshæmmede børn og voksne. Det skaber stor glæde hos tilhørerne. Børnene i Singing Superkids får dermed en mulighed for at møde mennesker, der ikke er som dem selv, og de ser, hvor lidt der skal til for at sprede glæde hos andre.

Fakta

Singing superkids

Aldersgruppe: 0.-5. klasse

Vi mødes: Hver torsdag 15.15-16.15
Kirke: Baunekirken i Tjørring
Provsti: Herning Nordre
Kontaktperson: Eva Søndergård Krægpøth
Telefon: 29 36 00 48
E-mail: sognemedhjaelper@baunekirken.dk