Børn
Samtaleforløb for gravide

Samtaleforløb for gravide

Folkekirkens Familiestøtte støtter forældre i at sætte fokus på tryghed, gode relationer og trivsel i hjemmet

Der er mange undersøgelser, der viser, hvor afgørende det er, at forældre er gode rollemodeller for deres børn, og hvor vigtigt det er, at forældre påtager sig at være børnenes primære omsorgspersoner. Det har stor betydning for børnenes trivsel på den lange bane, at de får etableret en tryg tilknytning til deres primære voksne, og vi ved, at især moderens tilknytningsproces til barnet sker allerede i fosterstadiet. At blive forældre omtales ofte som ”det største, der er sket i livet”, og mange vordende forældre oplever, at graviditeten åbner op for de helt store eksistentielle spørgsmål om f.eks. meningen med livet, sårbarhed og ansvar.

Gravid

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder samtaleforløb for gravide med det formål at understøtte tilknytningen mellem mor og barn allerede i graviditeten, for derved at give det ufødte barn de bedste betingelser for en god start på livet. Der skabes et fysisk og mentalt rum til at snakke om de tanker og overvejelser, man typisk gør sig som gravid, og dele de tanker med andre gravide i en tryg kontekst.

Traditionelt varetager landets fødeafdelinger fødselsforberedelse, der hovedsageligt omhandler de fysiske forandringer kroppen gennemgår under en graviditet og fødsel. Folkekirkens Familiestøtte i Herning har indgået et samarbejde med Fødeafdelingen i Herning om at tilbyde samtaler for gravide, der lægger vægt på den mentale forberedelse til det at blive mor/far/familie.

Skiftende tema

Samtaleforløbet strækker sig over seks gange af to timers varighed. Der er plads til seks deltagere på hvert hold. Samtalerne har hver gang et skiftende overordnet tema: Graviditeten, det ufødte barn, dig som mor, familiedannelse, fødslen og livet med det lille nye barn. Dialogen faciliteres af Folkekirkens Familiestøttes koordinator, og alle deltagere byder ind i samtalen med hinanden. Samtalerummet er fortroligt, og deltagerne har tavshedspligt.

Vi begynder sessionen med højtlæsning af en tekst, der rammesætter et refleksionsrum over det ufødte barn. Herefter tænder vi et lys, som et symbol for det ufødte liv og er efterfølgende stille sammen.

Deltagerne har en hjemmeopgave, hvor de dagligt synger for det ufødte barn. Disse sange synger vi sammen, mens vi står med en hånd på maven og en hånd på hjertet for at visualisere båndet mellem mor og barn. Herefter bruger vi tid på afspænding med fokus på åndedrættet, inden vi efter en lille pause med en let forfriskning tager fat på dagens samtaletema. Der bliver eksempelvis vendt spørgsmål som: Hvad følte du, da du fandt ud af, at du var gravid? Hvordan forestiller du dig barnet? Hvilken type mor forventer du at være i de første måneder? Hvordan tror du, at dit forhold til din mand/partner bliver, når du tager dig af den lille? Hvad forestiller du/I jer, at I har behov for som familie i den første tid?

Lene Frølund Rasmussen

Lene Frølund Rasmussen

Tilbuddet til de gravide kan efter fødslen suppleres med andre tilbud fra Folkekirkens Familiestøtte, herunder en ”forældreven” som efter aftale kan komme i hjemmet og yde støtte efter aftalt målsætning.

Fakta

Samtaleforløb for gravide
Folkekirkens Familiestøtte

Målgruppe: Første- og flergangsgravide fra graviditetsuge 20
Provsti: Herning Nordre og Søndre Provstier
Kontaktperson: Lene Frølund Rasmussen
Telefon: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk