Børn
Messy Church

Messy Church

Messy Church er et koncept fra England, hvor hensigten er at lave kirke for alle under kreative forhold, med mulighed for at udtrykke sig kreativt. Messy Church har i vores sogn været et tilbud, som børn, konfirmander, spejdere og børnefamilier har taget imod.

Messy Church udenfor

De kreative aktiviteter har relevans for gudstjenestens tema og skulle gerne underbygge dagens tema.

Gudstjenesten starter med drop in kl. 16.30, hvor det er 
muligt at bestille pizza, få en kop kaffe, snakke, spille, tegne eller læse avis. Kl. 17.00 bydes velkommen, og dagens tema og de forskellige aktiviteter præsenteres - der er oftest 3-4 valgmuligheder. Kl. 17.30 er der gudstjeneste.

En køreplan over en Messy Church kan se sådan ud:

 • Klokkeringning + bedeslag (alt imens der tælles ned på storskærm)
 • Præsten byder velkommen
 • Sang: ” Der er fest, sang og glæde” (Alle børn + organist)
 • Sang: ”Du er en hverdags Gud” (Alle børn + organist)
 • Læsning (præsten)
 • Sang: Gospel kids: 
  Du går altid med
  Lykkelig fordi
 • Tale (præsten)
 • Sang: ”Ingen er så tryg i fare”
 • Bøn: Fadervor
 • Sang: ”Må Gud velsigne dig” med fagter
 • Beskeder og tak til alle, der er kommet, og de frivillige
 • Vi synger et bordvers
Dorte Søltoft Bach

Dorte Søltoft Bach

Efter gudstjenesten er der pizza i de tilstødende lokaler, og der bliver tændt op i bålfadet udenfor, så man kan afslutte med kiks og skumfidus ved bålet, og der er kaffe til de, der ønsker det. Folk drysser derefter stille hjem, og de frivillige hjælper med at rydde op.

Det er en dejlig aften, og jeg kan varmt anbefale det, men form det, så det passer til jeres menighed. Det er et godt koncept til at få nye med i kirken eller bare at vise, at kirken har noget at tilbyde til alle.

Fakta

Messy Church - en anderledes gudstjeneste

Målgruppe: Hele menigheden/børnefamilier
Kirke: Sct. Johannes kirke i Herning
Provsti: Herning Søndre
Kontaktperson: Kirke og kulturmedarbejder Dorte Søltoft Bach
Telefon: 25 30 93 27
E-mail: dsb@sctjohannes.dk