Børn
Kirkeuge

Kirkeuge

Fredens Sogn er et sogn, som favner bemidlede områder og mindre bemidlede områder. Også religiøst er sognet mangfoldigt, hvilket også ses på den tilknyttede, kommunale skole.

Spiller klaver

I ca. 18 år har Fredens Kirke hvert år afviklet en kirkeuge for hele 3. årgang – i samme uge hvert år. I begyndelsen var det i samarbejde med en anden af byens kirker, men da de i sin tid ønskede at trække sig fra samarbejdet om opgaven, valgte man i Fredens Kirke selv at fortsætte tilbuddet.

Det betyder, at den tilknyttede kommuneskole hvert år tilbydes, at deres 3. årgang (70-80 børn) henlægger deres undervisning (kl. 8.30-12.00) til kirkens lokaler og regi. Som konceptet ser ud for nuværende, begynder hver dag med fællessamling i kirkerummet – med sang, fortælling og dagens tema.  Derefter går eleverne på tre forskellige hold til værksteder, hvor de er resten af dagen.

Værkstederne er: Et kreativt værksted, varetaget af lærerne; et musikalsk værksted (sang/dans/orgel), varetaget af kirkens personale; et præstens værksted i kirkerummet, hvor der arbejdes med nadver, dåb og livets træ.

Torsdag aften inviteres alle børn med familie til gudstjeneste, hvor børnene viser, hvad de har lavet i løbet af ugen. Her deltager normalvis ca. 250 personer – også familier med anden religion end den kristne.

Fredag er udflugtsdag for alle. Kirken arrangerer en udflugtstur, som de sidste år er gået til Kongernes Jelling, hvor ugens undervisning opsummeres og udfoldes yderligere af kompetente rundvisere.

Gry Steensig

Gry Steensig

Konceptet bærer frugt, og samarbejdet med skolen holdes venlige gennem en konsolideret og rammesat uge med pads til kirke og forskellighed.

Fakta

Kirkeuge

Målgruppe: 3. årgang fra den tilknyttede kommunale skole
Kirke: Fredens Kirke
Provsti: Herning Søndre
Kontaktperson: Gry Steensig
Telefon: 21 51 75 59
E-mail: gsl@fredenskirke-herning.dk