Børn
Dåbsklub

Dåbsklub

Dåbsklub er et tiltag helt tilbage fra 1997, hvor den daværende præst i Timring (Per Toftdahl) fik idéen om dåbsoplæring som en hjælp til forældrene.

Baby bliver døbt

 Idéen var at mødes én gang årligt de første fire år, efter at barnet er blevet døbt. Man mødtes i Præstegården, hvor det i første omgang var fra kl. 18.30-20.00. Senere hen blev det ændret til at starte kl. 17.30 med aftensmad og et sluttidspunkt ca. kl. 19, da det ofte er børnenes sengetid.

En typisk dåbsklubaften kan i dag forløbe således:

Vi starter kl. 17.30 med at spise aftensmad sammen. Det fungerer nemlig bedst, at børnene er mætte inden det videre forløb. Derefter er der ofte en form for forkyndelse med en dialog mellem præsten og en hånddukke. Det fanger børnene, når der er noget visuelt. Det kan eksempelvis handle om skabelsen, hvor vi også viser billeder af dyr og andet på Powerpoint (og inddrager børnene med gæt af dyrelyde osv.). Derimellem synger vi børnesange om skabelsen, f.eks. ”Vor Gud er så stor”. Til slut er der tid til hyggesnak over kaffen og en lille dessert, og aftenen slutter ca. kl. 19.

Vi har også haft et emne om ”Godnattid” for de allermindste. Dukken og præsten havde en dialog om sovetid, om at være bange for mørke, aftenbøn og andet. Derimellem sang vi kristne godnatsange for børn, hvor de til slut fik en bog med sangene med hjem. På den måde får forældrene også noget med hjem, som de kan bruge i den videre dåbsoplæring.

Vores erfaring er, at forkyndelsesafdelingen skal være simpel og ikke for lang, for så taber vi børnenes opmærksomhed.

Ditte Dines Mikkelsen

Ditte Dines Mikkelsen

Efter dåbsklubforløbet er der mulighed for, at børnene kan fortsætte i Superfrø i Timring (børneklub), og dette gøres der opmærksom på den sidste gang. Her får de også uddelt et dåbslys, som bl.a. skal minde dem om dåben.

Fakta

Dåbsklub

Sogne: Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede
Provsti: Herning Nordre

Kontaktperson: Ditte Dines Mikkelsen, der er 
kirkemusiker med kirke- og kulturmedarbejderopgaver 
Telefon: 92 43 05 80
E-mail: 1kirkemusiker@gmail.com