Børn
Børnegrupper for skilsmissebørn

Børnegrupper for skilsmissebørn

Delebørn er hele børn

Gruppebillede

Folkekirken og Vesthimmerlands Kommunes SSP- og Ungeteam tilbyder børnegrupper for skilsmissebørn.

Børn fra brudte hjem har ofte flere udfordringer end børn, der lever sammen med begge forældre.

Flere børn og unge med skilte forældre har både psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, og mange af disse børn oplever savn, splittelse og et selvbillede, der giver sig udslag i mistrivsel i hverdagen.

Derfor tilbydes der nu børnegrupper, hvor delebørn kan få et frirum til at tale om alt det, der fylder i børnenes bevidsthed efter forældrenes brud.

Børnene kan lære noget om sig selv, lære at sætte ord på egne følelser og behov. Og de får mulighed for at lytte til de andre børn i gruppen og erfare, at de ikke er alene med disse følelser og tanker.

Sognepræst Pernille Vigsø Bagge, der har taget uddannelse som børnegruppeleder, står for børnegrupperne i det område, der dækker den ”gamle Løgstør Kommune”. 

Børnene indskærpes, at de ikke må fortælle videre til udenforstående, hvad andre børn fortæller i børnegruppen, og vi bestræber os på at sikre, at både mor og far er indforstået med, at børnene deltager i børnegruppen.

Pernille Vigsø Bagge

Pernille Vigsø Bagge

Det er ganske gratis at være med, og vi mødes i sognehuset ved Løgstør Kirke ca. otte gange, to timer hver gang, onsdag eftermiddage fra kl. 16.00-18.00, hvor vi gennem samtaler, øvelser og forskellige sjove udfordringer når gennem de emner, som børnene og de unge synes, det er vigtigt at tale om.

Den sidste gang, vi er sammen, slutter vi af med fællesspisning for forældre, søskende, halvsøskende – ja alle dem, som børnene fra børnegrupperne selv har lyst til at invitere.

Fakta

 Børnegrupper for skilsmissebørn

”Delebørn er hele børn”
  Målgruppen: For børn i 1.-9. klasse
  Sogn: Løgstør  Sogn
  Provsti: Vesthimmerlands Provsti
  Kontaktperson: Tovholder og børnegruppeleder, 
  sognepræst Pernille Vigsø Bagge
  Telefon: 23 35 20 44
  E-mail: pvb@km.dk