Børn
Barselscafe

Barselscafé

Bliv klædt på til at være familie med en lille ny.

Barselscafe

Bliv taget alvorligt

I vores dagligdag i kirken møder vi ofte forældre til helt små børn, som har lyst til at komme lidt hjemmefra, og en del, der har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen eller som føler sig meget alene og isolerede. Vi har set et stort behov for, at de bliver taget alvorligt og får mulighed for at samtale med andre i samme situation som dem. Derfor har vi skabt et diakonalt cafétilbud med forskellige emner, der alle har det til fælles, at de kan være med til at klæde de nye familier bedre på og skabe fællesskab med andre, der er i samme situation. Emnerne kan eksempelvis være: ”At blive familie”, ”At få barn nummer to”, ”Babymassage”, ”Baby og junior førstehjælp”, ”Det nye liv”, ”baby-rytmik” eller ”Syng salmer med de allermindste.”

Barselscafe

Hvorfor så i kirken? Vi kan noget, de ikke kan andre steder. Vi kan synge salmer sammen, bede sammen, benytte kirkerummet og ikke mindst har vi andre ord at give forældrene med hjem. Derfor starter vi altid i kirkerummet med salmesang, bøn og sjove små babyøvelser.

Fakta

Barselscafé

Pris for deltagelse: 10 kr. for kaffe og brød pr. voksen.
Målgruppe: Et tilbud rettet mod den mor eller far, som er på barsel med sin baby. 
Sted: Det foregår i Søndermarkskirken i Viborg i henholdsvis kirkerummet og sognesalen. 
Provsti: Viborg Domprovsti
Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder 
Rosa Lykke Yde
Telefon: 86 61 53 85 
E-mail: rosa@soendermarkskirken.dk