Næste konference

DEBAT
gøres til virkelighed i 2023

kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder

Den første diakonikonference i Viborg Stift har nået sin afslutning – men ekkoet af de tanker, ideer og samarbejder, som den satte i gang, lever endnu.  

Flere steder har man allerede nu sat datoer i kalenderen for nye møder lokalt, hvor kommuner, kirker og lokale organisationer fortsætter snakken om, hvordan de sammen når ud til de mennesker, der har mest brug for det.  
Startskuddet er gået – og de lokale knobskud er i gang. 

Steen Andreassen, stiftspræst for diakoni og medarrangør af ’Fælles om’-konferencerne.  

Næste år tages skridtet videre i fællesskab.   

- Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en konference om et års tid. Første konference handlede om at lære hinanden at kende, og næste år skal vi gøre kendskab og ideer til virkelighed, siger Steen Andreassen, stiftspræst for diakoni og medarrangør af ’Fælles om’-konferencerne.  

Konferencen i det nye år løber af stablen 24. marts, hvor programmet for dagen bliver lige modsat af dette års konference, eftersom der skrues op for mængden af workshops og ned for oplæg. Samtidig er konferencen ikke blot tiltænkt ledende personer inden for  
socialområdet i kirker, kommuner og organisationer, men også kirkernes frivillige ildsjæle og kommunernes sociale frontpersonale. Deltagerne vil formentlig blive inddelt i forskellige ”linjer” alt efter, hvilket socialt felt de arbejder med. På den måde kan de meget målrettet dykke ned i arbejdet med eksempelvis demente seniorer eller ensomme unge.  
- Næste år kommer organisationerne til at få en mere fremtrædende rolle, fordi flere af dem kommer til at fungere som inspirations-projekter rundt på de forskellige workshops. Samtidig er håbet med den nye konference at skabe stor begejstring hos kommunens sociale frontpersonale og kirkens ildsjæle. Hvis vi er begejstret og fulde af ideer, kan vi lave rigtig meget godt sammen i de kommende år, siger Steen Andreassen.  

Konferencen afholdes i KulturCenter Skive og forventes at samle omkring 300 repræsentanter for det sociale arbejde på tværs af aktører. Det er gratis at deltage. 

24. marts 2023 i Skive Kongrescenter 

inviterer vi til en åben konference for kommunernes frontpersonale og kirkernes mange ildsjæle inden for det sociale og diakonale område. Her forventer vi omkring 300 ledere af dagplejen, skoleforvaltningen, familieafdelingen, ældreplejen m.v., fremskudte socialrådgivere, forebyggende medarbejdere, brobyggere, frivillighedskoordinatorer, PPR-medarbejdere, boligsociale medarbejdere, veterankoordinatorer m.fl.  samt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og mange frivillige i sorggrupper, væresteder osv. 

Workshops

Konferencen består primært af en lang række workshops, hvor samarbejder omkring børn, unge, familier, seniorer og diverse specifikke målgrupper præsenteres. 

Konferencen afholdes på KCS - Kultur Center Skive og deltagelse er gratis.