Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
RESAM
Forskellige repræsentanter for trossamfund

RESAM

En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, mødes til kaffe og dialog 4-5 gange om året. Biskop Henrik Stubkjær er en af dem.

Resam har tre ben

Resam Forum: Et forum for de øverste ledere af Danmarks religiøse traditioner, som mødes 4-5 gange årligt.

Virtuel Tænketank: Resam tænker globalt og producerer i samarbejde med uafhængige eksperter og researchere materiale (briefs), som danner grundlag for de gejstliges diskussioner.

Samfundsengagement: Resam søger bl.a. at etablere rammerne for en udviklende samtale mellem gejstlige og samfundsledere.

Resams mål er at skabe rammer, indsigt og motivation til, at alle troende vil deltage i debatten om fremtidens samfund. Vi tror på, at Danmark og verden bliver et bedre sted, hvis vi arbejder sammen som gode venner og bruger opsamlet livsvisdom, viden og tro til at skabe et bedre fundament for et fredeligt liv i trivsel.

I det daglige drives Resam af sekretariatet, som ledes af Nik Bredholt.

Gamle venner slås ikke.
De løser tingene i mindelighed.

Det er tanken bag Resam Forum. En samling af religiøse ledere fra alle trosretninger, som 4-5 gange om året mødes til kaffe og dialog. Målet er, trods forskellighederne, at blive gamle venner. Udgangspunktet er, at der er langt mere, som samler os end skiller os, uanset hvilket teologisk og religiøst ståsted vi har.

Al Resams virke drejer rundt om Forummet. Det er de religiøse ledere, der sætter dagsorden og retning for Resams arbejde.

Forummet er ikke en demokratisk forsamling, som stemmer om en fælles holdning eller et konkret udspil. Det er vigtigt at understrege, at Forummet er en ligestillet forsamling, hvor ingen tromler andre. Alle synspunkter er velkomne i debatten.

Du kan se hvem der er med i forumet udover biskop Henrik Stubkjær

Link til hjemmeside: