Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Bispeembedet
Biskop Henrik Stubkjær til indvielse af kirke

Biskoppens arbejdsopgaver

Som biskop har Henrik Stubkjær mange arbejdsopgaver

 • At tage på visitats i stiftet
  Visitatsen forløber som en almindelig højmesse, efterfulgt af samtaler om blandt andet det folkekirkelige arbejde på stedet. Dette er blandt andet med til at danne baggrund for nye tiltag, der kan fremme det kirkelige liv i stiftet.
 • At føre tilsyn
  Tilsynet omfatter også præsternes virke, og det er biskoppen, der er den øverste myndighed i gejstlige anliggender og blandt andet godkender ændringer i liturgi. Eventuelle forsømmelser indberetter biskoppen til Kirkeministeriet.
  En del af tilsynet omfatter kirkebygninger, og det er biskoppen, der indvier nye kirker og godkender brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, ligesom biskoppen udpeger bygningskonsulenter vedrørende præstegårde og præstegårdskonsulenter.
 • Ansættelse af præster og provster
  Det er biskoppen der, sammen med menighedsrådene, ansætter præster, ligesom det er biskoppen der afholder bispeeksamen og ordinerer nye præster.
 • Strukturændringer
  Det er også biskoppen der fastlægger stiftets pastorale struktur.
 • Fællesfonden
  Biskoppen forestår administrationen af Fællesfonden
 • Stiftsadministrationen
  Biskoppen har den overordnede ledelse af Stiftsadministrationen.
 • Godkendeles af ansøgninger 
  Sager om, at der kan forholdes med asken på anden sømmelig måde, afgøres af biskoppen. Bestemmelsen vedrører i praksis urnenedsættelse på privat grund samt deling af asken.
 • Viborg Stiftsråd
  Født medlem af Viborg Stiftsråd

Bestyrelses- og tillidsposter

 • Nomineret til medlem af LWF`s Council
 • Formand for World Service
 • Medlem af Mellemkirkeligt Råds Integrationsudvalg – Asylsamarbejdet
 • Medlem af Kristeligt Dagblads repræsentantskab
 • Bestyrelsesmedlem i Folkekirken.dk
 • Medlem af Styregruppen / følgegruppen for Kirken på Landet
 • Medlem af udvalget til drøftelse af præstestillinger og præsteløn
 • Kontaktperson for fængsels- og arresthuspræster (sammen med biskop Henrik Wigh Poulsen, Aarhus Stift)
 • Medlem af Aftagerpanelet – Århus Universitet – Teologi
 • Præcidiemedlem af UNICEF Danmarks præsidie
 • Bestyrelsesmedlem i Bogliselskabernes Fællessekretariat i Viborg
 • Bestyrelsesmedlem Bisp Gunnars, Viborg
 • Bestyrelsesmedlem i Dialog-forum og tænketanken RESAM
 • Medlem af "Projekt Hospice", Viborg
 • Medlem af "Projekt Domkirken" Viborg
 • Bestyrelsesformand Skærum Mølle
 • Bestyrelsesformand Møltrup Optagelseshjem
 • Bestyrelsesformand Viborg Katedralskole
 • Medlem af komité for fundraising, opdatering og udvidelse af KFUM Soldaterhjem, Skive
 • Medlem af bestyrelsen for Varmestuen i Viborg (Kirkens Korshær)
 • Medlem af bestyrelsen for Mental Talk
 • Medlem af bestyrelsen for Fredens Hus