Biskoppen
Bispeembedet

Biskoppelige arbejdsopgaver

Som biskop har Henrik Stubkjær mange arbejdsopgaver

 • At tage på visitats i stiftet. Visitatsen forløber som en almindelig højmesse, efterfulgt af samtaler om blandt andet det folkekirkelige arbejde på stedet. Dette er blandt andet med til at danne baggrund for nye tiltage, der kan fremme det kirkelige liv i stiftet.
 • Tilsynet omfatter også præsternes virke, og det er biskoppen, der er den øverste myndighed i gejstlige anliggender og blandt andet godkender ændringer i liturgi. Eventuelle forsømmelser indberetter biskoppen til Kirkeministeriet.
 • En del af tilsynet omfatter kirkebygninger, og det er biskoppen, der indvier nye kirker og godkender brug af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger, ligesom biskoppen udpeger bygningskonsulenter vedrørende præstegårde og præstegårdskonsulenter.
 • Det er biskoppen der, sammen med menighedsrådene, ansætter præster, ligesom det er biskoppen der afholder bispeeksamen og ordinerer nye præster.
 • Det er også biskoppen der fastlægger stiftets pastorale struktur.
 • Biskoppen forestår administrationen af Fællesfonden
 • Biskoppen har den overordnede ledelse af Stiftsadministrationen.
 • Sager om, at der kan forholdes med asken på anden sømmelig måde, afgøres af biskoppen. Bestemmelsen vedrører i praksis urnenedsættelse på privat grund samt deling af asken.
 • Født medlem af Viborg Stiftsråd


Bestyrelsesposter

 • Formand for Danske Kirkers Råd
 • Nomineret til medlem af LWF`s Council
 • Formand for World Service
 • Medlem af Mellemkirkeligt Råds Integrationsudvalg – Asylsamarbejdet
 • Medlem af Kristeligt Dagblads repræsentantskab
 • Bestyrelsesmedlem i Folkekirken.dk
 • Med i styregruppen / følgegruppen for Kirken på Landet
 • Medlem af udvalget til drøftelse af præstestillinger og præsteløn
 • Sammen med biskop Henrik Wigh Poulsen – Kontaktperson for fængsels- og arresthuspræster
 • Medlem af Aftagerpanelet – Århus Universitet – Teologi


Øvrige tillidsposter

 • Formand for Møltrup Optagelseshjem
 • Medlem af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad
 • Medlem af bestyrelsen for Varmestuen i Viborg (Kirkens Korshær)