Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Præst med alterkalk

Workshop i liturgisk fremtræden 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 9.30 – 12 i festsalen i Domsognets Sognegård, 8800 Viborg

Som underviser på workshoppen får vi besøg af Maria SvaneChristiansen. Hun er Cand.theol. og BA i Dramaturgi, sognepræst i Linå pastorat ved Silkeborg og underviser i faget ”Fremtræden” på Pastoralseminariet i Århus.

Om workshoppen

”Gudstjenesten er ikke en teaterforestilling, og præsten er ikke skuespiller. Men så længe præsten er synlig for menigheden, kan hun risikere at forstyrre menighedens oplevelse af gudstjenesten. Det skal vi som præster have redskaber til at undgå. Med afsæt i æstetisk-performative teorier, bliver vi klogere på, hvad det vil sige at være i rollen som liturg. Både teoretisk og helt lavpraktisk. Workshoppen består af oplæg, diskussion og øvelser på gulv. ”

Det er gratis at deltage, og alle interesserede er velkomne. Der vil være kaffe og en bolle el. lign. på bordet ved ankomst. Omkring middag får vi en let frokost. Tilmelding senest fredag d. 17. juni til: Stiftspræst Thomas Felter, tofe@km.dk eller tlf: 98645201/ 40723384