Nyt fra Stiftet
Nyheder

Viborg Stift søger jurist på 25-32 timer

Viborg Stift søger en dygtig medarbejder med juridisk kandidatuddannelse til en deltidsstilling på 25-32 timer med tiltrædelse den 1. februar 2021 eller snarest muligt.

Trives du i et miljø, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer i en politisk og juridisk sammenhæng?

Viborg Stift søger en dygtig medarbejder med juridisk kandidatuddannelse til en deltidsstilling på 25-32 timer med tiltrædelse den 1. februar 2021 eller snarest muligt.

Hvem er vi?

Viborg Stift er en del af folkekirken. Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Vi varetager myndighedsopgaver for bispeembedet og stiftsøvrigheden. Herudover varetager vi en større rådgivningsopgave over for menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsøvrighed og biskop indenfor eksempelvis forvaltningsret, ansættelsesret og kirkeret.

På stiftet er vi i alt 15 fagligt stærke kollegaer, heraf 2 jurister. Vi har et tæt arbejdsmæssigt samarbejde med de øvrige stifter i Danmark samt Kirkeministeriet. Blandt andet administrerer vi sammen med Aarhus Stift GiasCentret, som er betalingscenter for alle kirkegårdene i landet. Endvidere arbejder vi sammen med Aarhus og Aalborg stifter i Juridisk Afdeling, som jævnligt mødes og drøfter og behandler konkrete og generelle juridiske problemstillinger. Læs mere om Juridisk Afdeling på Viborg Stifts hjemmeside.

Hvad skal du lave?

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være varetagelse af stiftets bygge- og plansager, konkret sagsbehandling inden for forskellige områder, sekretariatsbetjening for biskoppen samt generel rådgivning af menighedsråd og provstier inden for forvaltningsret, kirkeret m.v.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer.

 • Du er generalist, har engagement og lyst til at sætte dig ind i nye områder.
 • Du har erfaring med sagsbehandling
 • Du har gode analytiske evner og kan overskue flere – også komplekse – problemstillinger.
 • Du er resultatorienteret og tager ansvar for dine arbejdsopgaver.
 • Du er udadvendt, forstår at formidle din viden – også til ikke-fagfolk – og er god til at samarbejde.

Vi forventer, at du

 • har en positiv og humoristisk tilgang,
 • muligvis har kendskab til arbejde med frivillige
 • trives med en arbejdsdag, hvor forandringer er en del af hverdagen,
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret med blik for det væsentlige,
 • er en produktiv sagsbehandler samtidig med, at kvaliteten af dit arbejde er i orden, og
 • har bil til rådighed.

Vi tilbyder

Du får mange spændende, alsidige og udfordrende arbejdsopgaver. Du bliver en del af et skarpt fagligt miljø, hvor videndeling, samarbejde og udvikling prioriteres højt. Vi sørger for en grundig oplæring, og kendskab til folkekirkens love og regler er derfor ikke en forudsætning.

Som medarbejder hos os tilbydes du et udadvendt arbejde, idet du vil komme til at medvirke i diverse møder og arrangementer rundt om i stiftet. Nogle af disse møder og arrangementer kan foregå om aftenen og en sjælden gang i weekenden. Endvidere vil du få mulighed for at prøve kræfter med undervisning.

Viborg Stift er en arbejdsplads med uhøjtidelig omgangstone, ligesom vi er familievenlige med gode fleksible arbejdsvilkår, f.eks. flekstidsordning, løbende kompetenceudvikling, mv. Stillingen er en deltidsstilling på op til 32 timer, og timerne tilrettelægges efter nærmere aftale.

Du kan finde yderligere oplysninger om stiftet på www.viborgstift.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som fuldmægtig, og du vil være omfattet af overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansøgning

Din ansøgning vedlagt cv, eksamenspapirer og evt. andre relevante bilag skal sendes til Viborg Stift, Bispestræde 1, 8800 Viborg, og skal være os i hænde senest den 14. december 2020.

Ansøgningen kan sendes elektronisk til kmvib@km.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. og 18. december 2020 på Viborg Stift.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen eller stiftskontorchef Bodil Abildgaard på 86 62 09 11 med spørgsmål til stillingen.