Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Vester Hassing Kirkegård

Viborg Stift søger en kirkegårdskonsulent pr. 1. januar 2024

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode for 3 år, gældende fra 1. januar 2024, og stillingen er en bibeskæftigelse.

Spredt ud over hele landet ligger kirkegårdene. Der er mere end 2000 af dem, og kirkegårdene er for mange indgangen til folkekirken. Derfor søger vi en kirkegårdskonsulent, der vil gå aktivt ind i udvikling af kirkegårdene.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode for 3 år gældende fra 1. januar 2024 og stillingen er en bibeskæftigelse.

Profil

Vi forventer, at du er uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunstakademiets Arkitektskole, Århus Arkitektskole eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk uddannelse.

Opgaver

Opgaverne indebærer råd og vejledning til stift, provsti eller menighedsråd om folkekirkens kirkegårde og nære omgivelser, om bl.a.:

  • anlæggelse og udvidelse af kirkegårde.
  • indretning af kirkegårde herunder driftsstyring, udviklings- og bevaringsplanlægning.
  • opførelse af bygninger på kirkegårde.
  • kirkegårdenes nære omgivelser herunder bl.a. lokalplaner.
  • arbejdsmiljø for kirkegårdens ansatte.

 

Som kirkegårdskonsulent skal du efter anmodning afgive erklæring i sager, der vedrører ovenstående.

Du vil også skulle yde råd og vejledning til menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser, som beder om det.

Kirkegårdskonsulenten deltager desuden også i stiftets konsulentrunder, hvor vi bl.a. besøger kirkegårde i stiftet, hvor et menighedsråd har ønsker eller planer om et projekt. Ved konsulentrunderne drøftes projektet med menighedsrådet, og hvor kirkegårdskonsulenten sætter sin faglighed i spil sammen med stiftets øvrige konsulenter.

Det praktiske

Som kirkegårdskonsulent virker du som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som kirkegårdskonsulent ikke må påtage dig projekteringsopgaver for menighedsråd indenfor det stift, du er ansat, medmindre stiftet undtagelsesvis godkender det.

Honorar

Honoraret udgør pr. 1. januar 2023:

  • Rådgivningssager i henhold til § 8 i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.162,07 kr. pr. time.
  • Erklæringssager i henhold til § 7, stk. 1, i cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter: 1.743,70 kr. pr. erklæring.

Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms.

Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.  

Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes til Viborg Stift på kmvib@km.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe til kontorchef Bodil Abildgaard eller chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen på tlf.nr. 86620911.

Ansøgningsfristen udløber onsdag den 25. oktober 2023, kl. 12

Samtaler forventes afholdt den 1. eller 3. november 2023.