Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Viborg Stift har fået ny Stiftamtmand pr. 1/4 2019

Med virkning fra 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen og overgår til Ankestyrelsen

Med virkning fra 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen og afløses af et nyt Familieretshus.

Som en konsekvens heraf ændres Stiftsøvrighedens sammensætning.

Fra 1. april 2019 vil Stiftsøvrigheden således bestå af biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen. Direktøren kan delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere i Ankestyrelsen på ankechefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af Stiftamtmand.

I Viborg Stift er kompetencen som ny Stiftamtmand uddelegeret til afdelingschef Erling Brandstrup, der ligeledes varetager opgaven som Stiftamtmand i Aalborg Stift,  Aarhus Stift, Ribe Stift og Haderslev Stift.