Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Vejen til at blive præst

I en tid, hvor folkekirken står over for præstemangel, giver det ikke mening at bevare de danske universiteters monopol på at uddanne præster, lyder det fra flere sider af folkekirken.

"Det er usagligt, at vi som private aktører skal have så svært ved at levere præstekandidater. Og så ovenikøbet i en tid, hvor man leder efter løsninger på en præstemangel,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder på Menighedsfakultetet. 

Sådan har det lydt i Kristeligt Dagblad, hvor debatten har været skarpt trukket op. En debat som er mere nuanceret end det, fortæller både fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen og biskop Henrik Stubkjær.

Visionen

-Når man læser artiklen, kan man få den tanke, at Menighedsfakultetet ønsker at tilrettelægge en præsteuddannelse uden om de danske universiteter. Det er ikke korrekt. Faktisk har vi et principielt ønske om, at vores studerende skal tage deres kandidatuddannelse på et dansk universitet, fordi vores vision er at uddanne danske teologer til den danske Folkekirke. Men vi kan blive tvunget til at vælge en anden vej, fortæller Thomas Bjerg Mikkelsen der er fakultetsleder på Menighedsfakultetet.

-Den konkrete årsag er, at Aarhus Universitet er underlagt dimensioneringsregler, som betyder, at der i fremtiden kun vil være få tilgængelige pladser på kandidatuddannelsen.
Der vil muligvis være flere pladser i København, men det er ikke givet på forhånd.

Falkutetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen

I sidste måned udkom der en større betænkning med forslag til, hvordan kirken skal imødegå præstemanglen, og her blev det fastholdt, at de to universiteter er adgangsvejen til præstejobbet.

Styrken

”Jeg synes, det er en styrke for folkekirken, at vi kun har én type præster. Desuden er der en kvalitet i, at præster i dag bliver uddannet et sted, hvor de møder hele den kirkelige og teologiske bredde, siger biskop Henrik Stubkjær. Jeg er bange for, at hvis vi åbner for mange adgange til præstejobbet, så mister vi noget af det, der skaber sammenhængen i kirken,” siger han. 

Endvidere peger Henrik Stubkjær på, at han i sit høringssvar har skrevet, at der skal sendes et tydeligt signal til Undervisningsministeriet om, at dimensioneringskravet skal lempes på teologi, da man allerede nu oplever, at der er studerende med en bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus, der afvises optag på kandidatstudiet

Biskop Henrik Stubkjær

 – ikke pga. manglende faglighed men alene på grund af at dimensioneringskravet er alt for skrapt. Alle er enige om, at præster med en teologisk kandidatuddannelse har 1. prioritet, og kan vi få flere af dem, ved at hæve dimensioneringen, er det der vi skal sætte ind allerede nu.,