Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Urnenedsættelser under corona

Generel vejledning om urnenedsættelser under Covid-19 restriktionerne

  1. De nationale vejledninger følges som udgangspunkt altid.
  2. Inden handlingen påbegyndes aftales proceduren mellem de pårørende og kirkegårdens personale.
  3. Da urnen enten er i kirkegårdens varetægt eller medbringes af de pårørende skal aftalen afklare hvem af parterne der sænker urnen ned.
  4. Som udgangspunkt efterkommes de pårørendes ønsker idet kirkegårdens personale påser at de nationale vejledninger overholdes.
  5. Enten sænkes urnen ned af kirkegårdens personale imens de pårørende holder sig mindst 2 meter væk fra personalet under processen og først når personalet er trådt mindst 2 meter væk fra urnehullet gives tegn til de pårørende til at komme nærmere.
  6. Eller urnen sænkes ned af de pårørende imens kirkegårdens personale står mindst 2 meter væk fra forsamlingen og afventer tegn til at afslutte handlingen.