Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Velkommen hjem

Danmarks Kirkelige Mediecenter har udgivet et nyt gratis undervisnings- og samtalemateriale ”Velkommen til mit hjem”, der er målrettet børnearbejdet i kirker og menigheder, skoler og børne- og ungdomsorganisationernes lokalafdelinger.

Hvad siger man til børn, når de spørger om, hvordan det er at være flygtningebarn og have mistet sit hjem? Eller hvordan det er at komme til et fremmed land som Danmark og skulle starte i skole uden at kunne tale dansk? Det giver tøjdyrene Snapper og Topper et bud på sammen med Sigurd Barrett i et nyt undervisnings- og samtalemateriale til børn.

Et nyt og gratis undervisnings- og samtalemateriale til børn i 6-10 års-alderen skal hjælpe lærere, foreningsledere og andre voksne med at tale med børn om flygtninge og det gode kulturmøde i klassen, i foreningen, på legepladsen, i klubben, i kirken osv. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed.

 

Film fra Kenya og Nykøbing Mors

I to nye film fortæller børn om at være på flugt. Tøjdyret Topper er taget til Kalobeyei-flygtningelejren i Kenya for at møde Charity og John. De fortæller om borgerkrigen og flugten fra deres hjem i Sydsudan, om familiemedlemmer, der blev væk under flugten og om, hvordan de blev modtaget i flygtningelejren, hvor de nu kan få lægehjælp, gå i skole og få mad. Men de fortæller også om, hvordan de savner deres hjem, deres familie og alt det kendte derhjemme.

I Nykøbing Mors besøger Topper syriske Mohanad, der har været tre år på flugt inden han kom til Danmark. Topper flytter ind hos Mohanad og hans familie og er bl.a. med ham i skole og hjemme hos en klassekammerat. Topper besøger Dansk Røde Kors og Center Sandholm, hvor mange flygtningebørn har boet, inden de fik et nyt midlertidigt hjem et sted i Danmark.

Toppers møde med Charity, John og Mohanad ender som små videoklip, som han sender hjem til sin kusine Snapper og deres ven Sigurd Barrett. Snapper stiller alle de spørgsmål, man som barn sidder med, og hendes indignation og undren giver børnene mulighed for at spejle sig i hendes reaktioner og kapere de ofte tunge og følsomme historier. Sigurd hjælper med at forklare de svære historier og peger også på muligheder for at handle, så det hele ikke bliver alt for håbløst.

 

Multimediefortællinger om kultur og børns hverdag

I fire multimediefortællinger gives et indblik i, hvad Danmark er for et land, og en mulighed for at etnisk danske børn og flygtningebørn kan møde hinandens kultur og hverdag. Fortalt i tekst, billeder, lyd og video. Fortællingerne er bygget op omkring børnene Emma og Halime, der bor i Horsens og Mohanad og Phillip, der bor i Nykøbing Mors. Temaerne er mit hjem, min fritid, min mad og mine traditioner. Multimediefortællingerne tilgås online og er velegnede til brug i mindre grupper via laptops og tablets.
Film og multimediefortællinger ligger frit tilgængeligt på dkm.dk/hjem, der løbende vil blive opdateret med støttematerialer og informationer.

Velkommen til mit hjem er blevet til på opfordring af lærere, KFUM-Spejderne, FDF, De grønne pigespejdere, KFUM og KFUK, Dansk Friskoleforening, ansatte i kirker og sogne og andre, der som en del af deres grundlag arbejder med at tage ansvar for den verden, vi lever i, og som har manglet hjælp og let tilgængeligt materiale, når de skulle beskæftige sig med flygtningebørn.

I forhold til skoler er projektets materialer er målrettet 0.-4. klassetrin og kan bruges der, hvor skolen møder flygtningebørn første gang, og i almenklassen med eller uden flygtningebørn. Materialerne er bl.a. udviklet i samarbejde med lærere i Skanderborg og Horsens kommuner.

Snapper og Sigurd

Velkommen til mit hjem tager udgangspunkt i fortælleuniverset omkring tøjdyrene Snapper og Topper og entertaineren Sigurd Barrett, som mange børn allerede kender, og som har vist sig at være et godt redskab til at få børn til at snakke om og reflektere over komplicerede emner. Tidligere er bl.a. udgivet ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, ”Historier om at være til” og senest ”Historier om verdens uretfærdighed”, som Velkommen til mit hjem bygger videre på.

Velkommen til mit hjem er udviklet og produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Projektet er finansieret af Y’s Men Region Danmark og Folkekirkens Nødhjælp.

Link til projektet