Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Praktik midt i alt det teoretiske

Henrik Stubkjær er vendt tilbage til sin stol på kontoret i bispegården efter tre måneders orlov.

Af Henrik Helms

-Det har været godt og spændende, siger han mens kaffekoppen med bispeseglet bliver fyldt med en kop friskbrygget kaffe. Henrik Stubkjær har haft orlov i tre måneder, og er nu klar til igen at sætte sig i stolen på kontoret. En orlov der endte med at blive noget anderledes, fordi vi pludselig stod i en corona-krise midtvejs i hans orlovs-periode.

-Fra statsministeren gik på den 11. marts, har jeg delvist været tilbage i et corona-beredskab, hvor alle biskopper har haft daglige møder, og så har der været møder med ministeriet, minister og vore provster, for at lægge en fælles linje. Så det har der også gået noget tid med.

Ledelsesrummet

Henrik Stubkjær har brugt tiden på at få lavet en masteropgave om biskoppernes ledelsesrum, som gerne skal ende med en mastergrad i offentlig ledelse. En opgave der har fået ekstra mening under corona krisen.

-Pludselig bliver det hele aktualiseret, fordi hvordan griber vi det an i en folkekirke, hvor vi har en meget decentral struktur, som jeg også går ind for. Pludselig skal der også tages ledelse og træffes bestemmelser, sådan at vi ikke løber forvildet rundt som høns i alle retninger, men at vi også prøver at melde samlet ud. Så man kan sige at der virkelig har været en praktik midt i alt det teoretiske, fortæller Henrik Stubkjær

Henrik Stubkjær er tilbage fra sin orlov og klar til at indtage sit skrivebord i bispegården igen.

Det har givet mig et større sprog og en større afklaring også selv i forhold til vores måde at være kirke på.

Henrik Stubkjær, biskop

Større sprog og afklaring

Imens hans kontor har fået en hovedrengøring, har han søgt arbejdsro i sommerhuset, hvor arbejdet med opgaven har givet ham et større sprog og en større afklaring.

-Hvordan er det jeg som biskop kan være med til at fremme kirkens liv og vækst. Hvad er det for problematikker vi står i i en dansk folkekirke, som jo konstant står i en spænding mellem det stats-kirkelige og det civilsamfunds-agtige. Der er vi placeret et sted midt i, og det er biskoppen også.

Tankerne står i kø hos Henrik Stubkjær for at komme ud, mens de pauseres af en slurk kaffe.

-Det handler om at finde den gyldne middelvej, som gør at vores folkekirke står så stærkt som den gør, og er den kirke i Skandivanvien med de fleste medlemmer. Det er ikke tilfældigt. Det hænger også sammen med den måde vi er organiseret på, at der er et lokalt ejerskab.

Henrik Stubkjær er tilbage fra sin orlov og overtager pladsen igen efter at domprovst Thomas Frank har været vikar i tre måneder.

Fremme det lokale kirkeliv

Nu er han så tilbage på det kontor han i tre måneder overlod til domprovst Thomas Frank, og han er klar til at arbejde videre på det, som han fortsat mener er hans største opgave:

-At vi sammen kan være med til at fremme det lokale kirkeliv i Viborg Stift. Jeg mener at når Viborg Stift er det stift i Danmark der har den største medlemsprocent, så hænger det sammen med det kæmpearbejde der gøres af tusindvis af frivillige rundt omkring i vore sogne. Det er det som har ligget mig på sinde al den tid jeg har været her, og det er jeg bare blevet bestyrket i, at det også er det jeg skal hjem til, fortæller en begejstret biskop, som fortsat mangler at finpudse det sidste på masteropgaven inden han er helt i mål.

DOWNLOAD