Nyt fra Stiftet
Nyheder
Teologi for voksne

Teologi for voksne

Over 8 lørdage om året – i tre år – tilbydes en undervisning i kristendommens grundlag.
Med fag som Det Gamle Testamente; Det Nye Testamente; Kirkehistorie; Trosbekendelsen; Diakoni; Sjælesorg og Moderne Teologi; bliver der både givet en solid indføring og lagt op til engageret samtale.

Tilmelding 2020

Kurset i 2019 er fuldt besat, men der er mulighed her for at tilmelde sig til ventelisten for 2020 og 2021: https://forms.gle/NDwevKsZ4NiJ9Kys9

 

Folkekirkens rygrad

Folkekirkens rygrad er det myndige lægfolk, og fællesskabet rundt om i sognene.

Menighedsrådsmedlemmer og aktive kirkefolk i sogne, provstier og stift skaber hver eneste dag kirke og sogneliv.

Sammen arbejder vi for at styrke kirken liv og vækst, ved at fordybe os i troen og ved at forkynde og udbrede kendskabet til evangeliets frisættende budskab. Dette nye nye tilbud om teologisk voksenundervisning er et tilbud til alle, som gerne vil reflektere dybere over de teologiske kerneområder.

Over 8 lørdage i 3 år vil alle de teologiske fagdiscipliner blive gennemgået af kompetente undervisere.

Og de enkelte undervisningsdage vil blive tilrettelagt i en højskoleramme med morgensang og en afsluttende fællestime.

Det er mit håb, at rigtig mange vil gribe muligheden for med dette teologiske undervisningstilbud, at dykke dybere ned i de klassiske teologiske områder og lade de nye indsigter smitte af på sognenes liv i Viborg Stift.

 

Biskop Henrik Stubkjær


 


Teologi for voksne

Teologi betyder “læren om Gud.” I kristendommen har den lige fra begyndelsen udfoldet sig som en besindelse på de bibelske skrifter, bekendelserne og kirkens skikkelse. Det er med andre ord de store spørgsmål, kurset vil tage fat i. Hvad er den kristne tros grundlag? Hvordan har man bekendt denne tro i kirken? Og hvad er sammenhængen mellem kirken og vores virkelighed i øvrigt? Ikke bare i historien, men også i dag.
Kort sagt: Hvad kan man vide om tro? Hvad er troens viden?

Hvem

Kurset henvender sig til alle interesserede. Kirkegængere; menighedsrådsmedlemmer; kirkens medarbejdere; frivillige. Alle, der gerne vil vide mere om kristendommens verden. Med udblik til kulturen og dens påtrængende spørgsmål. Vi forventer 40 deltagere pr. årgang

Hvad

Kurset strækker sig over tre år med 8 lørdage om året. Hver undervisningsdag ser sådan ud:

Dagsplan

  09.00-09.30       Kaffe og morgensang
  09.30-10.45       1. modul
  10.45-11.00       Pause
  11.00-12.15       2. modul
  12.15-13.00       Frokost
  13.00-14.15       3. modul
  14.15-.14.45       Kaffepause
  14.45-15.00       Praktiske oplysninger
  15.00-16.00       FællestimeFag & Undervisere i 2019:

Ny Testamente

Det første år koncentrere vi os om det ældste evangelium: Markus og dets særpræg. Og kaster derfra et sideblik til Matthæus og Lukas.Teologisk Stiftskonsulent, Henning K. Thomsen


Gammel Testamente

Vi begynder med de første 11 kapitler af vores Bibel: Urhistorien, der lægger grunden til Israels hele efterfølgende historie.Stiftspræst for undervisning,
Gitte Thorsøe


Fra oldkirke til folkekirke

Vi ser, hvordan generationerne gennem kirkens historie har forsøgt at formulere det evigt-
gyldige evangelium ind i tiden til tidens mennesker. Hvordan de har levet deres kristendom; hvilke begivenheder, der har været afgørende.

Biskop emeritus, Karsten Nissen


Overordnet læseplan

I 2019 er fagene:


    Ny Testamente Gammel Testamente      Kirkehistorie og Systematik
1.år      

Markus
-udblik Mattæus og Lukas

Urhistorien
-Israels historie

     Fra oldkirke til folkekirke
2.år    

Johannes
-udblik til Paulus

Salmerne og profeterne      Troesbekendelsen
3.år     Kirkeårs fortællingen Diakoni/Sjælesorg      Moderne teologi


Hver undervisningsdag alle tre år igennem slutter med fællestime, hvor vi invitererer en person med særlig viden om et aktuelt emne af relevans til at komme med oplæg, foredrag og fortælling.

Hvor

På Katedralskolen i Viborg
Vi begynder hver kursusdag med kaffe og rundstykker i kantinen.
Frokost sørger man selv for.
Og så sluttes der igen med kaffe og lidt sødt.

Hvornår

Første regulære kursusdag er den 12. januar 2019 på Katedralskolen i Viborg.

   12. januar      14. september
   02. februar      05. oktober
   02. marts      09. november
   06. april      07. december


Pris

Med tilskud fra Viborg Stift kan kursusafgiften holdes på 1.000 kr. pr. deltager for et helt undervisningsår. Dertil kommer naturligvis udgifter til de bøger, man ønsker at købe.

Organisation

Teologi for Voksne organiseres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tilmelding

Kurset i 2019 er fuldt besat, men der er mulighed her for at tilmelde sig til ventelisten for 2020: https://forms.gle/NDwevKsZ4NiJ9Kys9

 

 

Spørgsmål

Stiftspræst Thomas Felter

Mail: TOFE(at)km.dk

Tlf.   9864 5201
Stiftspræst Thomas Felter