Nyt fra Stiftet
Nyheder
Teologi for voksne

Teologi for voksne

Over 8 lørdage om året – i tre år – tilbydes en undervisning i kristendommens grundlag.
Med fag som Det Gamle Testamente; Det Nye Testamente; Kirkehistorie; Trosbekendelsen; Diakoni; Sjælesorg og Moderne Teologi; bliver der både givet en solid indføring og lagt op til engageret samtale.

Folkekirkens rygrad

Folkekirkens rygrad er det myndige lægfolk, og fællesskabet rundt om i sognene.

Menighedsrådsmedlemmer og aktive kirkefolk i sogne, provstier og stift skaber hver eneste dag kirke og sogneliv.

Sammen arbejder vi for at styrke kirken liv og vækst, ved at fordybe os i troen og ved at forkynde og udbrede kendskabet til evangeliets frisættende budskab. Dette nye nye tilbud om teologisk voksenundervisning er et tilbud til alle, som gerne vil reflektere dybere over de teologiske kerneområder.

Over 8 lørdage i 3 år vil alle de teologiske fagdiscipliner blive gennemgået af kompetente undervisere.

Og de enkelte undervisningsdage vil blive tilrettelagt i en højskoleramme med morgensang og en afsluttende fællestime.

Det er mit håb, at rigtig mange vil gribe muligheden for med dette teologiske undervisningstilbud, at dykke dybere ned i de klassiske teologiske områder og lade de nye indsigter smitte af på sognenes liv i Viborg Stift.

Biskop Henrik Stubkjær


Teologi for voksne

Teologi betyder “læren om Gud.” I kristendommen har den lige fra begyndelsen udfoldet sig som en besindelse på de bibelske skrifter, bekendelserne og kirkens skikkelse. Det er med andre ord de store spørgsmål, kurset vil tage fat i. Hvad er den kristne tros grundlag? Hvordan har man bekendt denne tro i kirken? Og hvad er sammenhængen mellem kirken og vores virkelighed i øvrigt? Ikke bare i historien, men også i dag.
Kort sagt: Hvad kan man vide om tro? Hvad er troens viden?

Hvem

Kurset henvender sig til alle interesserede. Kirkegængere; menighedsråds-medlemmer; kirkens medarbejdere; frivillige. Alle, der gerne vil vide mere om kristendommens verden. Med udblik til kulturen og dens påtrængende spørgsmål. Vi forventer 35 deltagere pr. årgang.

Hvad

Kurset strækker sig over tre år med 8 lørdage om året. Hver undervisningsdag ser sådan ud:

Dagsplan

09.00-09.30Kaffe og morgensang
09.30-10.451. modul
10.45-11.00Pause
11.00-12.152. modul
12.15-13.00Frokost
13.00-14.153. modul
14.15-.14.30Praktiske oplysninger

Fag & Undervisere i 2021:

Ny Testamente Kirkeårsfortællingen Moderne Teologi

Teologisk Stiftskonsulent, Henning K. Thomsen


Gammel Testamente

Stiftspræst for undervisning,
Gitte Thorsøe


Kirkehistorie og systematik

Biskop emeritus, Karsten Nissen


Diakoni

Forår 2021

 

 

 

Biskop Henrik Stubkjær
 


Sjælesorg

Efterår 2021

 

 

 

Provst Kirsten Thyssen
 


Overordnet læseplan

I 2019 er fagene:

  Ny TestamenteGammel TestamenteKirkehistorie og Systematik
1.årMarkus
-udblik Mattæus og Lukas
Urhistorien
-Israels historie
Fra oldkirke til folkekirke
2.årJohannes
-udblik til Paulus
Salmerne og profeterne Troesbekendelsen
3.år Kirkeårs fortællingen Diakoni/SjælesorgModerne teologi

Hver undervisningsdag igennem alle tre år slutter med fællestime, hvor vi invitererer en person med særlig viden om et aktuelt emne af relevans til at komme med oplæg, foredrag og fortælling.

Hvor

På Katedralskolen i Viborg.
Vi begynder hver kursusdag med kaffe og rundstykker i kantinen.
Frokost sørger man selv for.
Og så sluttes der igen med kaffe og lidt sødt.

Hvornår

Første regulære kursusdag er den 09. januar 2021 på Katedralskolen i Viborg.

09. januar04. september
06. februar09. oktober
06. marts06. november
10. april04. december

Pris

Med tilskud fra Viborg Stift kan kursusafgiften holdes på 1.000 kr. pr. deltager for et helt undervisningsår. Dertil kommer naturligvis udgifter til de bøger, man ønsker at købe samt billetgebyr kr. 5,00

Organisation

Teologi for Voksne organiseres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tilmelding

På dette link:viborgstift.billetexpressen.dk

 

Spørgsmål & nærmere oplysning

Stiftspræst Thomas Felter

Mail: TOFE(at)km.dk

Tlf.   9864 5201
Mobil 4072 3384


 

Stiftspræst Thomas Felter