Nyt fra Stiftet
Nyheder
Regn på vindue

Kursus om sorg for lærere og præster i Viborg Stift

Få opdateret din viden om sorg hos teenagere og i det danske samfund og lær helt nye teorier og praktiske metoder med vores to foredragsholdere her. 

Jes Dige har igennem snart 30 år været en fremtrædende skikkelse indenfor arbejdet med børn i sorg, og 
han stod bag oprettelsen og driften af de allerførste samtalegrupper i Danmark. Han er ligeledes stifter af foreningen SKYGGEBØRN, og er i dag psykologisk konsulent. Jes har medvirket i flere store dokumentarproduktioner, senest i DR2-dokumentaren »Børnene fra Sorggruppen« fra marts 2019, som omhandlede fire af vores unge fra en teenagegruppe. Han har desuden medvirket i DR1-dokumentaren »Mor er død - men det taler vi ikke om«, der blev vist i foråret 2016. I hans oplæg vil han gøre de tilhørende klogere på hans mangeårige erfaringer med særligt fokus på teenagere i sorg med konkrete eksempler fra det virkelige liv.

Peter Clement Lund har en ph.d.-grad i psykologi og sociologi, fra Aalborg Universitet. Hans ph.d.- projekt var 
en del af forskningsprojektet Sorgens Kultur, under vejledning af Anders Petersen og Svend Brinkmann. 
Med udgangspunkt i den diagnostiske klassifikation, Prolonged Grief Disorder, undersøgte han sorgens samfundsmæssige betydning og dens socio-kulturelle transformation. Via etnografisk feltarbejde undersøgte han det spændingsfelt, der eksisterer i samtiden, hvor sorgen er blevet et fænomen, som der kæmpes om: »Hvad er sorgen? Hvem bestemmer hvad sorgen er? Skal det behandles? Er det en sygdom?« Disse er eksempler på nogle af de spørgsmål, der har præget - og stadig præger - vores forhold til og forståelse af sorgen i dag. Ved at forstå sorgen og samfundet som tæt sammenvævet har han set på, hvilken verden det er vi lever i nu og hvordan disse 
samfundsmæssige betingelser både er defineret af, men også definerer sorgen. I sit oplæg vil han derfor bruge sorgen, og kampen om den, til at prøve at forstå, hvilken plads den bliver givet og 
hvordan den bliver tiltagende besværlig i et samfund, hvor kontrol, acceleration og effektivitet er i højsædet.

Praktiske oplysninger

  • Sted: Frederiks kirkes Kirkecenter, Trehusevej 1 A, 7470 Karup 
  • Tid: 15. november 2022 kl. 9.30 - 15.00 (Rundstykker fra kl. 9.00). 
  • Tilmelding: www.vibsko.dk under materialebeskrivelsen eller mail til vibsko@vibsko.dk 
    senest den 1. oktober 2022.
  • Arrangør: Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab Charlotte Toft Konge og Gitte Thorsøe, Stiftspræst for undervisning.