Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Deltagere til konference

Succesfuld konference: Deltagere fik fornyet energi – og lyst til øget socialt samarbejde

Viborg Stifts anden konference under titlen ’Fælles om’ blev et tilløbsstykke, hvor omkring 500 mennesker med hjerte for socialt arbejde var samlet for at blive klogere på, hvordan samarbejdet kan styrkes på tværs. 

Klik på videoen for at se en reportage fra dagen.

Af Anika Thorø Weber og Andreas Falck (foto)

- Jeg føler mig fyldt op på en god måde. Vi fik et kærligt spark, og jeg er blevet opmærksom på, hvordan vi skal gøre endnu mere for at være åbne overfor hinanden på tværs af aktører - eksempelvis, når organisationer henvender sig til os som kirke. 

Sådan lyder konklusionen fra Lisa Bjærre Olsen, der som kirke- og kulturmedarbejder i Kjellerup Kirke var en af deltagerne til årets store ’Fælles Om’-konference afholdt af Viborg Stift fredag 24. marts i Kulturcenter Skive. 

Konferencen var en opfølgning på sidste års event med samme titel, men i modsætning til sidst, hvor konferencen var målrettet ledere indenfor kirker, kommuner og organisationer, så var denne dag tiltænkt folk som Lisa Bjærre Olsen, der som ’frontpersonale’ er helt tæt på det sociale arbejde, der bliver udført rundt i de kommuner og sogne, der hører under Viborg Stift. 

Et af oplæggene under de 10 spor, var fra initiativtageerne til Fru Prip der er et kreativt værested for mennesker i en sårbar livssituation. Klik på videoen og se mere.

Gennem 10 spor med fokus på forskellige udsatte grupper i samfundet samt fælles oplæg afholdt af blandt andre psykolog Svend Brinkmann og forsker Helle Hein var målet at give inspiration til, hvordan det sociale samarbejde kan styrkes – og måske bedst i fællesskab på tværs af aktører.

Lisa Bjærre Olsen

Lisa Bjærre Olsen går fra konferencen med et fornyet fokus på åbenhed overfor andre aktører, der kan bidrage på det sociale område.

- Jeg tager en masse med mig fra konferencen, som jeg vil bruge lidt ekstra tid på at reflektere over, inden hverdagen bare tager over igen, siger Lisa Bjærre Olsen, der blandt andet fik et fornyet blik for, hvordan nogle indsatser kan udføres med frivillige kræfter alene, mens andre typer projekter kræver en lønnet medarbejder, der kan tage styringen. 

Et tilløbsstykke

Lisa Bjærre Olsen var langt fra den eneste, der gik fra konferencen med fornyet energi og refleksioner over, hvordan det sociale arbejde skal se ud i hendes nære virkelighed fremadrettet.

Faktisk havde arrangørerne håbet at samle omkring 300 deltagere til konference-dagen, men interessen viste sig at være langt større. I alt deltog omkring 500 repræsentanter fra kirker, kommuner og organisationer fra hele stiftets dækningsområde. 

Deltagere til konference

Omkring 500 deltog i Fælles Om-konferencen. Deltagerne kom fra stiftets folkekirker, kommuner samt sociale organisationer.

- Vi er enormt taknemlige over den store opbakning, der viser, at der er et ønske om samarbejde og et behov for en sådan konference. Men konferencen skal ikke måles på, at det var en vellykket dag – den skal måles på det, der sker herefter, når vi forhåbentlig får skabt samarbejder på tværs, siger Steen Andreassen, der som stiftspræst for diakoni var tovholder på konferencen.

Han får støtte fra Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard (V), der ligesom Steen Andreassen tror på værdien af et samarbejde på tværs.

- Vi kan nogle ting som kommune, men vores civilsamfund og kirkelige organisationer kan en masse andet. Når vi mødes om sådan en dag og udveksler erfaringer, så er jeg sikker på, at det bringer os videre i et samarbejde, som der er hårdt brug for, siger borgmesteren, der stod for velkomsten til konferencen sammen med Viborg Stifts biskop, Henrik Stubkjær.

Også han glæder sig over at se så mange mennesker samlet på tværs af aktører.

Biskop Henrik Stubkjær

Biskop Henrik Stubkjær mener, at samarbejde på tværs af aktører kan styrke arbejdet blandt socialt udsatte.

- At møde mennesker i nød har altid været helt centralt for kirken. Det er det også for os her i Viborg Stift. Vi har inviteret kommuner og sociale organisationer, fordi vi ved, at når vi gør tingene sammen, så bliver vi bedre. Derfor skal konferencen være et praktisk sted, hvor tingene kommer til at gro nedefra, siger han.

Arbejdstøjet skal på

Med masser af inspiration i bagagen til de mange fremmødte er det med Henriks Stubkjærs ord nu tid til, at nye projekter skal gro nedefra - og meget tyder på, at det allerede er i gang.

Blandt deltagerne på dagen er flere, der har taget konkret inspiration med sig hjem. Pia Ellesøe fra Integrationsrådgivningen i Lemvig vil inddrage kommunen i sine overvejelser om initiativer for ukrainske flygtninge, mens byrådsmedlem i Skive Kommune Dorthe Dalsgaard (V) har fået fornyet energi til at fokusere på, hvordan man skaber fællesskaber ude i landsbyerne. 

Og så er håbet, at man også på et større plan kan skabe samarbejder på tværs. 

Derfor har Viborg Stift netop søgt fondsmidler til at igangsætte en større strategisk indsats, så der fremover kan laves menighedsplejer på provsti-plan, der skal fungere som samlende organer for kirkens sociale arbejde, så organisationer og kommuner ved, hvem de skal kontakte, hvis de har ideer til et samarbejde indenfor det sociale område.

Steen Andreassen

Stiftspræst Steen Andreassen er taknemmelig over det store fremmøde ved konferencen. Nu vil han have folk i arbejdstøjet.

- Vores håb er, at ideen om menighedsplejer på provsti-plan bliver til virkelighed inden længe, så vi kan få gang i større samarbejder på tværs. Og så håber jeg selvfølgelig, at deltagerne på konferencen er gået begejstret hjem og knytter nogle kontakter lokalt, når de får ideer til nye projekter. Nu skal vi i arbejdstøjet, siger stiftspræst Steen Andreassen. 

Der er endnu ikke planlagt yderligere Fælles Om-konferencer, men flere kan være på vej. Hvordan de eventuelt bliver udformet, afhænger af, hvordan samarbejderne på tværs udvikler sig herfra.