Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Stiftspræstestævne om teologi og samfund

Den 15. og 16. juni er der stiftspræstestiftsstævne på Golf Hotel, Viborg, hvor overskriften er ”Teologi og samfund”.

Der er bud efter kirkens stemme i samfundsdebatten!

Det er bud efter samfundsdebatten i kirkens stemme!

  • Hvordan gør vi det?
  • Hvad kan vi sige og hvad kan vi ikke sige?
  • Er der noget vi ikke kan sige?
  • Hvad rører sig og hvorfor rører det sig?
  • Men hvilket afsæt bliver det talt og talt imod?

Årets Stiftspræstestævne/kursus vil belyse nogle af disse problemstillinger ind i en tid, hvor holdninger brydes og der kaldes på indlæg og svar også fra kirke og teologi på nogle af tiden store spørgsmål. 


PROGRAM

09:00
Morgenkaffe i foyeren, Salonen på Golf Hotel 
(Bemærk: Det er først muligt at tjekke ind på værelserne fra kl. 14.00)

09:30
Biskop Henrik Stubkjær byder velkommen og indleder

10:00
Konsulent, Ph D, Mogens S. Mogensen; ”Offentligheds teologi”

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Mogens Mogensen ”Offentligheds teologi”

Politik kommer ikke af ingenting. Historisk set har kristendommen sat sit afgørende præg på vort samfund.

Kristen teologi har altid haft offentlig karakter og samfundsrelevans, og derfor er spørgsmålet, hvordan  kristendommen i dag kan indgå i samtalen om det fælles bedste.

10:50
Summegrupper blandt deltagerne over 3 perspektiver fra foredraget

11:20
Plenumdebat

12:00
Frokost

13:00
Domprovst Anders Gadegaard; ”Tro mod politik”

13:50
Plenumdebat

 

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Anders Gadegaard ”Tro mod politik”

Foredraget tager udgangspunkt i bogen af samme navn fra nov. 2019 – en redegørelse for de tre begreber; tro, mod og politik og forholdet imellem dem.

Foredraget vil endvidere have 3 anliggender: 1. at påvise muligheden for i den kristne etik at finde kriterier for et samfunds værdidannelse, 2. at opgradere respekten for den politiske diskurs, og 3. at gøre op med tendensen blandt teologer/præster i Danmark til at reducere den kristne forkyndelse til udelukkende at være en henvendelse til den enkelte i sin rene eksistensforståelse.

14:30
Kaffe

15:00
Sogne- og hospicepræst, ph d, Ole Raakjær; ”Fra frelse til well-being -præstens rolle i en terapeutisk kultur”

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Ole Raakjær ”Fra frelse til well-being – præstens rolle i en terapeutisk kultur”

Sociologer taler om, at vi lever en terapeutisk kultur. De understreger, at psykologi ikke er en neutral beskrivelse af mennesket, men at den er medkonstruktør på det senmoderne menneskes forståelse af og forventninger til sig selv og verden. Med Sven Brinkmanns ord: "Vi går ikke til præsten, men til coachen, terapeuten eller psykologen, og vi læser ikke Biblen, men selvhjælpsbøger. Vi går ikke til bekendelse, vi håber ikke på frelse, men vi håber på selvrealisering". Terapeuterne er blevet de nye præster. Med udgangspunkt i det, jeg kalder den terapeutiske kulturs grundantagelser, vil jeg i mit oplæg se på præstens rolle. Hvordan manøvrere i spændingsfeltet mellem denne terapeutiske etos og evangelisk-luthersk teologi?

Sogne og hospicepræst Ole Raakjær

Sogne og hospicepræst Ole Raakjær. Foto: Henrik Helms

15:45
Tidl. Sognepræst, oversætter og forfatter Liselotte Hornemann Kragh; ”I selvmordets kølvand”

16:30
Plenumdebat med begge foredragsholdere

 

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Liselotte Hornemann Kragh ”I selvmordets kølvand”

Selvmord kan sætte jordskælvsdybe revner i generationer. Som præster står vi ved begravelsen med disse helt særegne omstændigheder, der stiller grundlæggende eksistentielle spørgsmål om liv, død og forbundethed. Hvad kan og skal vi sige? Efterlevende efter selvmord bliver udstyret med en særlig sorg, der kan være endnu mere rodet og kompleks end andre former for tab. Det er vigtigt for omgivelserne at vide, hvad der kan være på spil for denne gruppe mennesker, ikke mindst for præsten, der netop kan være sjælesørgerisk medvandrer på den lange bane.  

17:15
Fri

19:00
Middag på Salonen
Som en del af aftenens program;
Solokoncert med Jonas Petersen fra Hymns From Nineveh
Dessert efter koncert

Jonas Petersen fra Hymns from Nineveh

Jonas Petersen fra Hymns from Nineveh. Foto: Flemming Scully

23:00
Aftenandagt i Domkirkens krypt ved Anne Dolmer og Poul Erik Knudsen


DEN 16. JUNI:

07:00

Pilgrimsvandring med afgang udenfor Hotellet og morgenbøn i Gråbrødre Klosterkirke ved Karen Stubkjær

Karen Stubkjær

Karen Stubkjær. Foto: Hans Jørgen Hansen

8.00

Morgenmad (Husk udtjekning senest kl. 9.00)

9:00

Morgenandagt i Domkirken ved Kirsten B. Juul

9:45

Professor Bo Kristian Holm; ”Luthers toregimentelære revisited”

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Bo Kristian Holm “Luthers toregimentelære revisited”

Luthers toregimentelære er fundamental for hans teologi og tænkning, men ofte misforstået som en rigid skelnen mellem religion og politik. Forstår man i stedet toregimentelæren som en tilværelsesforståelse eller ontologi, der skulle imødegå samtidens skepticisme og uvished, og ser man trestandslæren som dens supplement, åbner det en dør til Luthers “sakramentale realisme”.

10:40

Lektor og professor Ulrik Nissen ”Fra to rum til èn Kristusvirkelighed”

11:30

Plenumdebat med begge foredragsholdere

 

LÆS MERE (Tryk på + for at åbne)

Ulrik Nissen ”Fra to rum til èn Kristusvirkelighed”

Bekendelsen til Kristus står centralt i evangelisk kristendom. Samtidigt indebærer visse udlægninger af den lutherske toregimentelære, at Kristus som herre kan fortone sig. I lyset af blandt andet Dietrich Bonhoeffer vil der blive argumenteret for, hvordan vi i dag kan tale om Kristus som herre samtidigt med, at vi fastholder den lutherske skabelsesteologi.

12:15

Frokost

13:15

Bishop of Guildford, Andrew Watson; ”The Role of the Church in Society after Covid”

13:50

Questions

Bishop Andrew

14:15

Biskop Henrik Stubkjær m.fl. ”Fra Stiftet”

15:30

Kaffe og derefter afrejse

Bemærk: Fremmødet efter frokost, torsdag – er tjenstligt.

Biskop Henrik Stubkjær

Biskop Henrik Stubkjær. Foto: Henrik Helms

TILMELDING

Tilmelding SKAL ske på dette link og tilmelding SKAL ske senest den 1. juni 2022

Klik her for tilmelding

 

STED

Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg