Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Intet billede:

Sekretær for Himmelske Dage på Heden

Viborg stift søger en teolog til en tidsbegrænset projektstilling i perioden 15. september 2017 eller snarest derefter til 30. juni 2019. Ansøgningsfrist 10. september 2017

Stillingen er på halvtid i perioden fra 15. september 2017 til 31. december 2018 og på fuldtid fra den 1. januar 2019 til 30. juni 2019.

Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien. Senest afholdt i København i 2016 og næste gang finder sted i 2019 i Herning – Himmelske Dage på Heden.

Hvad skal du lave?

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være;

  • Varetage sekretærfunktionen for lokalkomiteen,
  • Ansvarlig for oprettelse af systemer, der kan tilvejebringe overblik og god intern kommunikation,
  • Ansvarlig for løbende dokumentation af projektet,
  • Deltage i Kirkedagsstyrelsens møder, som repræsentant for Himmelske Dage på Heden,
  • Varetage daglig ledelse for projektet, herunder opfølgning på strategi og planer,
  • Ansvarlig for udarbejdelse af aftaler med de af stiftet, provstier og kirkelige ansatte, der påtager sig opgaver i projektet samt ansvarlig for aftaler med frivillige,
  • Intern og ekstern kommunikation.

Hvem er du?

Vi forventer, at du

  • trives med en arbejdsdag, hvor forandringer er en del af hverdagen,
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret med blik for det væsentlige,
  • har bil til rådighed.

Vi tilbyder

Spændende og udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for indflydelse på udformningen heraf.

Der etableres hjemmearbejdsplads og efter aftale skal du arbejde i Herning

Der må påregnes timer som ligger uden for normal arbejdstid.

Du kan finde yderligere oplysninger om Viborg Stift på www.viborgstift.dk og om Danske Kirkedage på www.kirkedage.dk 


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ansøgning

Din ansøgning vedlagt cv, eksamenspapirer og evt. andre relevante bilag skal sendes elektronisk til Viborg Stift på kmvib@km.dk og skal være os i hænde senest søndag den 10. september 2017.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte sognepræst Jens Christian Hassager Kirk, jeck@km.dk 97161122 med spørgsmål til stillingen.