Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Så er det afgjort, hvilke præster, der er valgt som  repræsentanter til Viborg Stiftsråd 2017

Offentliggørelse af resultatet af valg af præsterepræsentanter til Viborg Stiftsråd 2017

 

Optællingen af stemmesedler til valg af præsterepræsentanter til Viborg Stiftsråd 2017 var færdig tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 10.50

Stemmerne fordelte sig som følgende:

Sognepræst Christian Kjær Bjerre – 7 stemmer

Sognepræst Karsten Christensen – 30 stemmer

Sognepræst Birgitte Refshauge Kjær – 57 stemmer

Sognepræst Ole Erik Larsen – 7 stemmer

Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen – 9 stemmer

Blanke – 1 stemme

Ugyldige – 0 stemmer

 

Følgende præster er herefter valgt:

 

  • Birgitte Refshauge Kjær, Egeris-Estvad-Rønbjerg Pastorat        
  • Karsten Christensen, Harboøre-Engbjerg Pastorat
  • Bjarke Møller-Sørensen, Højslev-Dommerby-Lundø Pastorat

 

NB - Det er muligt at klage over valgets resultat frem til og med den 24. oktober 2017. Klagen sendes til Biskoppen via kmvib@km.dk

Spørgsmål til valgets resultat kan stilles til valgbestyrelsens sekretariat på Viborg Stift – enten via tlf.nr. 86 62 09 11 eller pr. mail kmvib@km.dk

  

Se beslutningsprotokollatet, underskrevet af valgbestyrelsen