Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Ny projektmedarbejder skal skabe viden om kirken i sommerlandet

Marianne Houmøller-Jørgensen er netop ansat i en projektstilling ved Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter, hvor hun skal indsamle viden om kirken i sommerlandet. 

I anledning af ansættelsen er der den 5. marts 2018 udsendt nedenstående

PRESSEMEDDELELSE

Marianne Houmøller-Jørgensen er netop ansat i en projektstilling ved Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter, hvor hun skal indsamle viden om kirken i sommerlandet. Det er en viden som skal kunne anvendes af de enkelte menighedsråd både i de 3 stifter, Aalborg, Viborg og Ribe, og i resten af det danske sommerland.

FUV har det faglige ansvar og skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder. 

”Vores nye projektmedarbejder får en central rolle i forhold til at sikre et solidt fundament for ikke bare konkret lokale kirkelige aktiviteter, men skal også være med til at bidrage til en øget opmærksomhed på både sogne-, provsti og stiftsniveau” siger biskop Henrik Stubkjær.

 ”I en tid med en ændret demografisk struktur og en stærk tradition for at tilbringe ferier i f.eks. sommerhusene, er det vigtigt at have vi får mere viden om de muligheder og udfordringer, der er for kirken i sommerlandet” fortsætter biskop Henrik Stubkjær.”

 

Marianne Houmøller-Jørgensen er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, og har i forbindelse med sine studier udført feltarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Hun har også en mangeårig tilknytning til kirken, senest Gellerup kirke i Aarhus. Marianne Houmøller-Jørgensen er således solidt funderet både i forhold til det kirkelige landskab og i forhold til den antropologiske metode.

 

”Vi ser meget frem til samarbejdet med Marianne Houmøller-Jørgensen, og har store forventninger til resultaterne af de undersøgelsen af Kirken i sommerlandet” siger biskop Henrik Stubkjær.”

  

Marianne Houmøller er tiltrådt stillingen den 1. marts 2018.

Ønskes yderligere oplysninger kan Hasse Neldeberg Jørgensen kontaktes på tlf. 30593696 eller på mail: hnj@km.dk