Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Præstestiftsstævne 2023

“Gud - menneske - verden - virkelighedsbilleder?” 

13.-14. juni på Golf Hotellet, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg

Program i Golf Salonen

Tirsdag den 13. juni

09:00
Ankomst og morgenkaffe

09:30
Velkomst ved biskop Henrik Stubkjær

10:00
Professor Henrik Høgh-Olesen: “Det æstetiske menneskedyr”

11:15
Pause

11:25
Debat

12:00
Frokost

13:00
Professor Peter Lodberg: “Tro som viden: bekendelsen som ramme”

13:50
Spørgsmål

 

Peter Lodberg

 

14:10
Professor Johan P. U. Fynbo: “Viden og tro: mod - eller med-sætninger?”

15:00
Spørgsmål

15:15
Kaffe

15:45
Fhv. generalsekr., bestyrelsesfmd. for Institut for Menneskerettigheder Andreas Kamm: “Når verden flytter sig”

17:15
Tid til fri disposition, check ind m.m.

19:00
Festmiddag på Salonen

20:15
Koncert med barbershop gruppen “House Rules”

21:15
Kaffe og dessert og Socialt samvær


Onsdag den 14. juni

08:00 Morgenmad

09:00 Morgengudstjeneste i domkirken ved Lars Henrik Lyngberg-Larsen

10:00
Lektor og kursusleder, Søren Holst: “Bibeloversættelse - et virkelighedsspejl?”
Debat

12:00
Frokost

13:00
Tjenstligt møde: Nyt fra stift og biskop ved biskop Henrik Stubkjær m.fl.

15:00
Kaffe og derefter afrejse

 

Henrik Stubkjær