Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

På vej væk fra DAP

Jenny Holm Hviid er fra 1. april ansat som redaktør og projektleder for folkekirkens nye intranet. Hun glæder sig til at komme i gang med at bidrage til en styrket kommunikation internt i folkekirken.

Jenny Holm Hviid er ansat som redaktør og projektleder for folkekirkens nye intranet, som i 2023 afløser Den Digitale Arbejdsplads. Foto: Privat.

Af Alex Kjær

Hvis man har fulgt bare lidt med i de mange indlæg, der gennem årene er kommet fra menighedsrådsmedlemmer og ansatte i folkekirken om Den Digitale Arbejdsplads, også kendt som DAP, kommer det næppe som en overraskelse, at DAP om kort tid vil forsvinde.

For det har aldrig været et populært barn. Både tekniske udfordringer og problemer med at finde frem til relevante emner, når man endelig var logget ind, har gennem årene været anledning til mange ærgrelser.

Jenny Holm Hviid er ansat som redaktør og projektleder for den kommende afløser for DAP, og hendes opgave bliver sammen med en styregruppe at gøre det nemmere og bedre for brugerne, herunder både menighedsrådsmedlemmer og ansatte i folkekirken, at finde og dele information på intranettet.

- Jeg glæder mig meget til at bidrage til et bedre samarbejde og et godt forum for folkekirkens forskellige grupper, så de kan hente viden og inspiration til arbejdet i folkekirken, siger hun.

Hun har før sin ansættelse i det nye intranet arbejdet som projektleder og projektudvikler hos forskellige organisationer og firmaer, og hun har en kandidatuddannelse i internationale studier fra Aalborg Universitet. Men hun kender folkekirken indefra, fordi hun hele sit liv har haft sin gang i kirken.

- De sidste tre år har jeg været kirkesanger i Brovst kirke, og jeg kender derfor mange af de ansatte ved kirken og har også hørt om de frustrationer, der kan være ved DAP.

Hun har sunget i kor, siden hun var barn og har altid holdt af at komme i kirken og være med til aktiviteter og arrangementer.

- Derfor glæder jeg mig til at møde nogle af de mange mennesker, som er med til at holde folkekirken kørende. Hvad brænder de for, og hvad er det, de tænker, der skal ske i forhold til det nye intranet? Der ligger en opgave i at få noget på et skrivebord til at leve ude i sognene.

Hun uddyber, at hendes første tid i det nye job kommer til at gå med at sætte sig ind i de mange særlige forhold, der kendetegner folkekirken. Herunder at der er forskellige faggrupper, som har forskellige behov.

- Jeg skal blive klogere på, hvad det er for et arbejdsredskab, der efterspørges lokalt. Mit gæt er, at det nye intranet vil have større fokus på brugeroplevelsen, så det bliver designet til at være en hjælp i det daglige arbejde for alle brugergrupper.

En af hendes vigtige roller bliver at være redaktør på indholdet, så de mange tekster og materialer, der kommer ind, bliver bearbejdet, så de let kan forstås af brugerne.

- Det kan i nogle tilfælde være juridiske tekster, som skal omskrives til et sprog, hvor de bliver nemmere at forstå. Det skal selvfølgelig foregå i samarbejde med fagfolk, så regelgrundlaget er korrekt, siger hun.

I sine tidligere ansættelser har hun arbejdet en del med kommunikation. Blandt andet har hun udarbejdet brugervejledninger og været med til at lave hjemmesider.

- Og så har jeg stor erfaring med at tale med folk, der hvor de er. Det er vigtigt, oplever jeg, når der fx skal laves en vejledning, som skal ramme bredt. Man skal kende sine modtagere, hvis man vil have så mange med som muligt.

Jenny Holm Hviid er 47 år og bor i Skovsgård i Nordjylland med sin mand og deres to børn. Hun laver en del frivilligt arbejde og blev i 2021 kåret som Årets ildsjæl i Jammerbugt Kommune.

Folkekirkens nye intranet

Den Digitale Arbejdsplads, også kendt som DAP, bliver i 2023 afløst af et nyt intranet. Ønsket med det nye intranet er at styrke den interne kommunikation til folkekirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Derfor skal intranettet være for alle ansatte og menighedsråd i folkekirken.

I modsætning til DAP vil så meget som muligt af det nye intranets indhold ligge frit tilgængeligt. En mindre del af intranettets indhold skal man dog logge ind for at læse, fordi flere i folkekirken har brug for at dele fortroligt materiale med hinanden. Men tanken er, at intranettets brugere skal kunne finde langt det meste indhold uden brugernavn og adgangskoder.


Brugerne inddrages
Ansatte og menighedsrådsmedlemmer vil løbende blive inddraget i udviklingen af intranettet, så det bliver brugbart og relevant for dem. Deltagere fra hele landet har derfor mødtes for at komme med deres perspektiver og ønsker i udviklingsprocessen. Møder vil blive afholdt løbende igennem hele processen med udviklingen af folkekirkens nye intranet.


Redaktør skal koordinere indholdet
Ligesom i dag vil mange forskellige grupper levere indholdet til intranettet. Ansatte i stifter, i Landsforeningen af Menighedsråd, fokekirken.dk, Kirkeministeriet og andre folkekirkelige institutioner vil bidrage med informationer, nyheder, inspiration og andet.

Derfor er Jenny Holm Hviid fra den 1. april 2022 ansat som redaktør og projektleder. Hun får sammen med en styregruppe ansvaret for at udvikle og drive det nye intranet, og blandt opgaverne er at koordinere med de mange bidragsydere og sikre, at brugerne bliver ved med at være i fokus for intranettet.