Nyt fra Stiftet
Nyheder

Opslag af 2 ledige præsteembeder

Østsalling Pastorat søger ny sognepræst pr. 1. februar 2018 og Aars Pastorat søger barselsvikar pr. 7. februar 2018

Breum Præstebolig

Stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Østsalling Pastorat (Grinderslev-Grønning-Thise-Jebjerg-Lyby sogne), Salling Provsti er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 

Læs mere

Aars Kirke

Stillingen som barselsvikar for sognepræsten i Aars Pastorat er ledig til besættelse for perioden 7. februar 2018 til og med den 25. juni 2018 (begge dage incl.) og kan eventuelt forlænges

Læs mere