Nyt fra Stiftet
Nyheder

Ophævelse af særlige restriktioner for Nordjylland

Biskop Henrik Stubkjær og biskop Henning Toft Bro har sendt denne hilsen til alle menighedsråd, præster og provster i Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner

Biskop Henrik Stubjær og biskop Henning Toft Bro

Sundheds- og Ældreministeriet har netop udsendt en pressemeddelelse her til formiddag om ophævelse af de særlige restriktioner i de 7 nordjyske kommuner.

Det betyder, at fra og med den 20. november 2020 ophæves de særlige restriktioner, som folkekirken i de 7 nordjyske kommuner har været pålagt.

Vi foreslår, at de aftaler som allerede er indgået med afløsning i forbindelse med gudstjenester m.v. fastholdes weekenden over.

Tak til jer alle for at have været med til at få løst de opgaver, der har presset sig på i en vanskelig situation. 

 

De bedste hilsner

Henning Toft Bro

Biskop over Aalborg Stift

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift

 

Fakta

Udendørs gudstjenester og begravelser

I fortsættelse af biskop Henrik Stubkjær og biskop Henning Toft Bro brev sendt den 19. november om ophævelse af restriktioner i de 7 nordjyske kommuner, kan det oplyses, at det særligt restriktive forsamlingsforbud for disse kommuner ophæves.


For folkekirken i de berørte 7 kommuner betyder det, at bestemmelsen i
§ 3, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1509 af 25. oktober 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgangen til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af corona igen finder anvendelse her.

 

Det betyder konkret, der i de 7 nordjyske kommuner igen er mulighed for at der afholdes:

 

  • Udendørs gudstjenester, vielser, menighedsaktiviteter m.v., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned med et deltagerantal på op til 500. 
  • For udendørs begravelse/bisættelser gælder der fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer


Se hele bekendtgørelsen her.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509

 

Med venlig hilsen

Helle Monberg Hindsholm, Stiftskontorchef Aalborg Stift

Bodil Abildgaard, Stiftskontorchef Viborg Sti