Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Årsmagasin 2020/21

Vi har samlet en række af de erfaringer som folkekirken har fået under corona-pandemien i vores årsmagasin.

Vi troede det blot var en overgang. Noget som vi skulle leve med i fjorten dage og så komme vide- re med vores liv sådan som vi kendte det. Sådan var grundfølelsen, da det som var en fjern fjende fra Kina, pludselig blev meget nærværende, da vores egen statsminister valgte at lukke landet ned. Hvor nøglen også blev sat i kirkedøren og drejet rundt.

En forandret hverdag er blevet et vigtigt vilkår for folkekirken, hvor erfaringerne fra det som ramte er væsenlige at tage ved lære af. For hvordan kan vi være kirke, når det er vigtigt at vi holder afstand?

Vi har samlet tanker og erfaringer i dette magasin, sådan at vi ikke glemmer, hvad vi lærte af det som vi blot troede skulle være en parentes.

-Corona-krisen har været en anderledes krise, end vi er vant til. Normalt søger folk mod kirkerne, når store verdensomvæltende ting sker. Men denne gang blev vi beordret til at lukke dørene, fortæller biskop Henrik Stubkjær
-Heldigvis viste folkekirken sin eksistensberettigelse, og der udspandt sig en enorm kreativitet i forhold til at lave og sende gudstjenester på de sociale medier. Og mange tiltag af diakonal karakter så dagens lys rundt i sognene.

En række af de initiativer kan du læse mere om i vores digitale årsmagasin.

PÅ TRYK OG DIGITALT

Magasinet er delt ud til menighedsråd og præster, men kan også læses her digitalt.