Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder
Snak ved kirken i Sandby

Ny podcast om livet på kirkegården

Første sæson af en ny podcast til kirkegårdspersonalet handler om den grønne omstilling. Lyt med fra 28. august, hvor designer Søren Vester kommer med sine input til kreative, grønne rum på kirkegården. 

Foldby Kirkegård

Ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen fra Foldby og Søften Kirkegårde har skabt en bibelsk have på kirkegården. 

Haderslev og Viborg Stifter udgiver mandag 28. august 1. sæson af podcasten ”Kirkegården – et åndehul for alle”. Podcasten er målrettet kirkegårdspersonale og andre med interesse for kirkegårdsdrift, som er nysgerrige på viden om, hvordan andre sogne arbejder med pleje og udvikling af kirkegården.

I første sæson stiller podcasten skarpt på den grønne omstilling: Hvor er de oplagte potentialer, når kirkegårdens arealer, jorder og drift skal gøres mere bæredygtig? Og hvilke konkrete initiativer har man iværksat rundt omkring?

Det giver de tre programmer i sæson 1 et bud på, når vi bl.a. besøger Sandby Kirkegård på Lolland-Falster, der har arbejdet med et ambitiøst skovrejsningsprojekt, mens Jesper Kristensen fra Folkekirkens Grønne Omstilling forklarer, hvordan både kirkegården og dens tilhørende jorde kan gøre en grøn forskel.

Lytterne kan også møde ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen fra Foldby og Søften Kirkegårde, der har skabt en bibelsk have på kirkegården. Vi besøger en skovkirkegård i Vejle. Og så giver vi ordet til designer Søren Vester fra det populære DR-program ”Sørens Vesters Have”, der kommer med kreative ideer til bæredygtighed og indretning af rum på kirkegården.

Medio september følger sæson 2, der har fokus på kirkegården som mødested, samt sæson 3, der udkommer medio oktober og tager udgangspunkt i mødet med andre begravelsesskikke.

Podcasten kan hentes der, hvor du normalt henter din podcast eller ved at klikke på linket her, hvor du kan læse mere.