Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Nadverfejring efter genåbning

Fra biskopperne: Vejledning om nadver under hensyn til smitterisiko

Hygiejne omkring selve handlingen.

Der skal anvendes handsker (gennemsigtige eller hvide) af præst og medhjælper.

Præsten bør vise opmærksomhed på, at kalk og disk holdes i afstand fra ansigtet.

Ved uddeling af brødet tager præsten eller medhjælperen brødet fra disken og lægger det i hænderne på nadvergæsten.

Særkalke, kalk og disk rengøres grundigt. Ved indsamling og rengøring af særkalke eller kassering af engangssærkalke bruges handsker.

Selve handlingen

Der skal være 1 meters afstand ved alteret mellem altergæster, mens man knæler, medmindre man tilhører samme husstand.

Man kan også praktisere (gående) kontinuerlig altergang med anvendelse af særkalke eller engangssærkalke (der dyppes ikke brød i den samme kalk).

Tilgang til og fratræden fra alterbordet

Det bør overvejes at anvise særlige ruter med tilgang til og fratræden fra alterbordet, således at altergæsterne også på dette punkt holder passende afstand. Det kan ske ved ensretning af til- og afgang, eller ved at næste alterbord bliver i skibet, indtil det forrige alterbord har forladt koret.