Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Når et menneske dør under corona

Information til pårørendefra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

Når vi mister dem, som vi holder af, har vi særligt brug for at være tætte sammen med vores nærmeste og opleve båndet til andre mennesker.  

Corona-epidemien kræver imidlertid, at vi holder afstand til hinanden, og at vi ikke kan være samlet i en større gruppe.   

Det er en meget vanskelig situation for jer efterladte, men det er helt nødvendigt, at myndighedernes anvisninger for adfærd bliver fulgt af alle pårørende. Ellers kan vi komme til at danne ny smittekæder.  

Husk altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  • Hold god håndhygiejne, host og nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen
  • Begræns fysisk kontakt, undgå håndtryk, knus og kram og hold 1-2 meters afstand til andre personer i det offentlige rum
  • Vær særligt opmærksom på smittefare i forhold til ældre og kronisk syge, hold altid afstand
  • Personer med symptomer på covid-19 bør isolere sig

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk

Begrænset deltagerantal ved begravelser og bisættelser

Der må gerne deltage flere end 10 personer ved begravelser og bisættelser, da de er undtaget fra forbuddet mod at forsamle sig under corona-epidemien. Begravelser og bisættelser kan også forsat finde sted i folkekirkens bygninger, som ellers skal være lukkede for tiden. Der er altså i lovgivningen taget hensyn til de efterladtes særlige behov for at samles og tage afsked med den døde.

Det betyder dog ikke, at alle pårørende nødvendigvis kan deltage i begravelser og bisættelser.

Deltagerantallet er forsat begrænset. Der må maximalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i kirkens skib eller det lokale, hvor begravelsen eller bisættelsen bliver afholdt.  Husk at det fastsatte tilladte antal inkluderer samtlige professionelt medvirkende (præst, bedemand, kirketjener mv.)

Deltagerantallet fastsættes ud fra en realistisk og konkret vurdering af, hvordan der i praksis kan holdes den nødvendige afstand mellem deltagerne set i forhold til lokalets indretning og brug. Det tilladte deltagerantal kan derfor være mindre, end lokalets kvadratmeterantal alene tilsiger. I folkekirkens kirker og kapeller er det menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at fastsætte det maximale deltagerantal.

En dødsannonce indrykket i lokale eller landsdækkende dagblade bruges ofte til at invitere bredt til afskedshøjtideligheden. Under Covid-19 pandemien er det en god idé i dødsannoncen at gøre opmærksom på, at dem, I inviterer, vil få personligt besked af jer. Skriv også gerne hvis I holder en  fælles mindehøjtidelighed senere.

Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk
BEK nr. 370 af 04/04.2020