Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke v/biskop Henrik Stubkjær

for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 20. februar 2018 kl. 16.30. 


Fra kl. 16.15 vil Prinsens Musikkorps spille musik

Mindelighøjtideligheden starter kl. 16.30

Der vil være fremlagt Kondolencebog, som alle kan skrive en sidste hilsen i i før og efter mindehøjtideligheden.

Mindehøjtideligheden vil vare ca. 30 minutter.


MEDVIRKENDE

  • Biskop Henrik Stubkjær er liturg ved mindehøjtideligheden
  • Domorganist Ejner Nielsen spiller franske værker
  • Prinsens Musikkorps, der også spillede i København, da kisten blev flyttet ind i Christiansborg Slotskirke, spiller bl.a. også Hartmanns sørgemarch, som blev spillet i København.
    Som postludium spiller de HKH Prins Henriks Honnørmarch, der blev skrevet til prinsen i 1967.
  • Inge Degn, lokal præsident for Alliance Francaise – som Prins Henrik er protektor for - vil læse et af prinsens digte "Roue-Libre" - "Frihjul", og biskop Henrik Stubkjær vil sætte det i dialog med hhv. kærlighedens højsang og slutningen af Rom. 8.
  • Galleri NB fra Viborg har stillet et Portræt af H.K.H Prins Henrik i stående figur, malet af Kunstmaleren Vilmantes fra Litauen til rådighed for højtideligheden
  • Endelig vil der være ca. 10 faner fra de tre kaserner og soldaterforeninger i Viborg Stift

_______________


Biskop Henrik Stubkjær  udtaler i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død:

"​Det er med sorg, jeg har modtaget meddelelsen om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik døde sent i aftes.

Prins Henrik har været en uvurderlig støtte for vor Dronning Margrethe II, og han blev en international øjenåbner for hele den danske befolkning. 

Som ung ønskede han at blive ambassadør for Frankrig, men blev i stedet en fantastisk ambassadør for Danmark. Han var højt begavet, humoristisk og besad en kunstnerisk åre, der viste sig både i udtryksfuld poesi og i adskillige enestående kunstneriske værker. 

Her fra Viborg, hvor Prins Henrik altid har haft en særlig rolle og anerkendelse, sender jeg mine dybe kondolancer til Dronningen, Kronprins Frederik, Príns Joachim og deres familier og til den øvrige familie og hele det danske folk.

Flaget vil gå på halv stang her i bispegården fra kl 8.00 i dag og til den 20. februar."


Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift


Flaget gik på halv stang her i Bispegården i dag kl. 08.00

Biskop Henrik Stubkjær opfordrer alle kirker i Viborg Stift til at flage på halv hele dagen i dag