Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Menighedsråd på plads

Nyt menighedsråd på plads i Thyborøn og fuldtalligt råd i Aulum.

Nyt menighedsråd i Thyborøn

Det nye menighedsråd i Thyborøn

Det nye råd i Thyborøn består af Mogens Steen, Orla Faaborg, Lonni Ruby, Flemming Westh, Annemette Fruergaard, Inger Kloster, Cristina Christensen (suppleant),  Jytte Toft (suppleant), Søren Schmidt (suppleant) samt sognepræst Jim Sander Christensen. Sidstnævnte er født medlem af det nye råd.

Ikke mindre end 153 stemmeberettigede var tirsdag mødt frem for at sammensætte et nyt menighedsråd, hvor der ellers ved de tidligere møder havde knebet med fremmødet.

Hele 13 navne blev forslået hvor ni takkede ja til deres kandidatur.

Frem til 12. oktober er der mulighed for at aflevere en alternativ liste med flere navne, hvilket i givet fald vil udløse et afstemningsvalg  i sognet. 

Det nye råd skal tiltræder ved kirkeårets begyndelse, der er første søndag i advent.

Fuldtalligt råd i Aulum

Det nye menighedsråd i Aulum

Det fuldtallige menighedsråd i Aulum

I en fyldt mødesal i Aulum fik man også nu et fuldtalligt menighedsråd hvor der var 5 kandidater til de to ledige plader.