Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Kontrol

1900-tallet har været en historie om fremgang, en udvikling mod større sikkerhed på alle livets områder. Mod kontrol. Og hvad så med alt det, vi aldrig kan blive herre over? Fx døden, sygdom, ulykker og andres menneskers kærlighed og respekt. Dette nummer af Viborg Stifts magasin Folk & Kirke har kastet sig over den svære opgave at undersøge, hvor grænsen for kontrol går.

Denne gang har vi sat spotlight på begrebet kontrol. Vi lever i høj grad i et kontrolsamfund. Ønsket om kontrol møder os alle steder.

Et koldt samfund

På jobbet, hvor vi til stadighed presses til at blive mere effektive, og hvor diverse rapporterings-mekanismer, skal sikre, at alt hele tiden er under kontrol.

Iblandt unge, hvor udsende, vægt og karakterer blot er nogle af de felter, som dag kræver fuld kontrol.

Vi presses, af det dogme, at vi altid befinder os i en konkurrence med os selv og de andre. Og kun de som vinder i konkurrencen, får (ret til) det gode liv.

Men det bliver et hårdt liv i et koldt samfund, hvis vores identitet alene hænges op på det vi præsterer. Og derfor ser vi nye “folkesygdomme” som ensomhed, stress og mindreværdsfølelse florerer overalt.

En Gud der kortslutter

I de forskellige indlæg i Magasinet, forsøger vi at lægge op til en diskussion af, hvad kontrolsamfundet gør ved os.

Og videre endnu, hvad gør det ved os, når de dele af vores liv, som notorisk ikke lader sig underlægge kontrol skubbes til side?

Hvad gør det ved os som mennesker og som samfund, når tilliden, kærligheden, fællesskabet, skal passes ind i et kontrolregime?

Hvor bliver der plads til den uøkonomiske omsorg, for det hjælpeløse menneske? Hvor bliver der plads til en Gud der kortslutter kontrollen gennem nåde og barmhjertighed?

Til brug i undervisningen

Det er vores håb, at dette magasin vil kunne anvendes i undervisningen indenfor både religion, samfund og filosofi.

Materialet kan ses i lige forlængelse af de nu 4 Dannelseskonferencer som folkekirkens biskopper har afviklet i samarbejde med Danmarks Lærerforening - for tests er ikke den eneste indikator for vores uddannelsesniveau i Danmark.