Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Livsfortællinger for mænd

Kursus i at lede Livsfortællingsgrupper for mænd
-med inspiration fra to andre tiltag omkring livsfortællinger.

Tese: I hvert eneste sogn er der 5-8 mænd, der kan have glæde af at mødes for at fortælle deres livshistorier til hinanden! 
Formål: At skabe et fortroligt forum, hvor mænd kan sætte ord på deres liv og opleve, at det skaber sammenhæng, helhed og mening at skrive sin egen biografi. 
Målgruppe: Ældre eller enlige eller ensomme mænd. 
 

Kurset henvender sig til:

Præster, kirke– og kulturmedarbejdere og frivillige. 

Tidspunkt:

Lørdag den 12. januar 2019 fra kl. 10.00 - 16.00 i Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg. 

Antal

Der er plads til 40 deltagere på kurset

Pris

Deltagelse er gratis.

Tilmelding

Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen

Mail: stean@km.dk

Telefon: 6080 4795.

De kommer til kurset

Projekt Livshistorie

At være menneske er ensbetydende med at have en historie at fortælle

Lisbeth Flaskager

v. Lisbeth Flaskager
Middelfart Kommune er en af 13 kommuner, der formidler ældres livshistorier på plejehjemmene. Personalet hjælper den enkelte beboer med at lave en livsplakat eller et talende fotoalbum. De ældres livshistorie bliver på den måde et redskab, som personale, pårørende og beboeren kan bruge til at mindes og gøre hverdagen mere nærværende. 
Lærings– og udviklingskonsulent og projektleder Lisbeth Flaskager fortæller om det spændende plejehjemsprojekt, der hedder ”Forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.”

Fortæl for Livet

Andreas Nikolajsen

v. Andreas Nikolajsen 
Fortæl for Livet er livshistoriegrupper for ældre. Gennem en møderække inviteres deltagerne til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra livet. 
Fortæl for Livet er et socialt projekt hos Fonden Ensomme Gamles Værn, som skaber nye fælles-skaber i alderdommen. Hensigten med Fortæl for Livet er, at deltagerne lærer sig selv og hinanden bedre at kende. Herved styrkes forståelsen af, hvem man er, mens man oplever at lære andre at kende på en dybere og mere indgående måde, end sædvanligt samvær normalt giver anledning til. 
Projektleder og psykolog Andreas Nikolajsen har uddannet mere end 250 gruppeledere og deler tanker og erfaringer med Fortæl for Livet-grupperne.

Livsfortællingsgrupper for mænd

Steen Andreasen

v. Steen Andreassen 
I langt de fleste menigheder kommer der flere kvinder end mænd, mens der er flere mænd, der skriver deres egen biografi. Biografien kan således være en måde at skabe et fællesskab for mænd i kirken. 
Steen Andreassen præsenterer en metode, der hjælper mænd med at beskrive afgørende øjeblikke i deres liv, stå ved deres skyggesider og erfare, at livet leves forlæns og forstås baglæns. 
Praktiske øvelser indgår som en del af undervisningen.