Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Kursusdag om vielsessamtalen
og -talen!

Onsdag d. 26. april kl. 10.00 – 13.00 i Landemodesalen, Viborg bispegård, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

Arne Mårup er cand. theol, master i homiletik og sognepræst i Hjerting Sogn ved Esbjerg. Han har gennem årene været med til at oprette prædikenbeskrivelsesgrupper i Ribe, Haderslev, Århus og Aalborg stifter.

Han har skrevet ”Rust og Guld” om Robert Jacobsens altervæg og Alan Havsteen-Mikkelsens arkitektur i Hjerting kirke – og er medforfatter på den nyeste lærebog i homiletik: ”Prædikehåndbogen”. Har senest fået udgivet ”Samtalestarter til vielser” – en vejledning til dialogprægede vielsessamtaler.

Han skriver om sit oplæg:

Hvordan skaber man rammerne for en god vielsessamtale?
På en måde er det ikke så svært. Der er meget, brudeparret gerne vil vide, både det helt lavpraktiske om hvordan de skal gå og stå på dagen. Og de vil også gerne tale om deres familiesituation, beskæftigelse og fremtidsplaner.
Men kunsten er at komme dybere ned og få skabt en ligeværdig samtale, hvor man også taler om evangeliet, eksistentielt indhold og kristendom, uden at det med troen bliver noget, der klistres på til sidst i samtalen – og til sidst i talen – uden egentlig forbindelse til parrets liv. Er der mulighed for at føre samtalen videre i selve vielsestalen, så der opstår forbindelse mellem de to forhold?
Jeg har udviklet en ”samtalestarter”, der på en enkel måde lukker op for at brudeparret kommer på banen, så der skabes en ligeværdig samtale, der både rummer parrets erfaringer og giver mulighed for også at tale om evangeliet.
Denne starter vil jeg præsentere - med mulighed for ideudveksling og sparring – og med forhåbentlig fornyet lyst til vielsessamtaler og vielsestaler.

Arne Mårup 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

  • Der vil være kaffe og lidt frokost undervejs.
  • Tilmelding senest fredag d. 21. april til:
    Stiftspræst Thomas Felter, tofe@km.dk
  • Arrangør:
    VIBORG STIFTS UDVALG
    FOR GUDSTJENESTE OG FORKYNDELSE
  • Download flyer ved at klikke her